20. posiedzenie Senatu – 15-16 czerwca 2016 r.

Wysłuchaliśmy informacji o działalności IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2015 r. Izba podjęła dwie uchwały rocznicowe – w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego oraz w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Senat przyjął z 3. doprecyzowującymi poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Izba uchwaliła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nie wprowadzono poprawek do ustawy o działaniach antyterrorystycznych, której projekt przygotował rząd. Senat wprowadził 17 poprawek, głównie legislacyjnych i doprecyzowujących, do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Bez poprawek uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Także bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Bez poprawek została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej, powstałą na bazie projektu poselskiego. Izba podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesioną przez grupę senatorów. Przewiduje ona, że marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Więcej na http://www.senat.gov.pl/…/art,8812,20-posiedzenie-senatu.ht….

20.te posiedzenie (1) 20.te posiedzenie (2)