22. posiedzenie Senatu – 6-7 lipca 2016 r.

Izba wyraziła zgodę na odwołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, nie wyraziła natomiast zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego, o co wnioskował Komendant Główny Policji.  Obrady Senatu pierwszego dnia rozpoczęły się od  uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora VIII kadencji Andrzeja Grzyba. W trakcie posiedzenia Izba przyjęła sześć ustaw, podjęła decyzję o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw, a także przyjęła cztery uchwały. Podjęto uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powstania Związku Ziemian. Oddano w niej cześć założycielom organizacji oraz ziemianom – uczestnikom narodowych walk o wolność i niepodległość Polski w XIX i XX wieku – twórcom nowoczesnego rolnictwa.
Senatorowie rozpatrzyli nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Porządek został uzupełniony o drugie czytanie uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 oraz o rozpatrzenie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8883,22-posiedzenie-senatu.html

22. posiedzenie