24. posiedzenie Senatu – 3-4 sierpnia 2016 r.

To ostatnie posiedzenie przed przerwą wakacyjną.

3 sierpnia Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego 2 sierpnia w Krakowie kardynała Franciszka Macharskiego. Pierwszy dzień 24. posiedzenia Senatu zakończył się w godzinach nocnych 3 sierpnia. Senatorowie rozpatrzyli 14 ustaw, 1 uchwałę i wysłuchali dwóch informacji za rok ubiegły: prezes Małgorzaty Gersdorf o działalności Sądu Najwyższego oraz Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Więcej na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8968,24-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

Drugi dzień obrad rozpoczął się  od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego niedawno senatora III kadencji Stanisława Kochanowskiego. Senat‬ 4 sierpnia br. podjął uchwałę w 50. rocznicę śmierci generała Tadeusz Komorowskiego. Na sali obrad obecny był syn generała Adam Komorowski. Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów. Senatorowie przypominają w niej, że gen. dywizji Tadeusz Bór-Komorowski, komendant główny Armii Krajowej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych oraz premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie zmarł w Wielkiej Brytanii 24 sierpnia 1966 r. Trzykrotnie był odznaczony orderem Virtuti Militari: w 1921 r. – Krzyżem Srebrnym, w 1942 r. – Krzyżem Złotym, a w 1947 r. – Krzyżem Komandorskim Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1995 r. został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. „W lipcu 1943 r. został dowódcą Armii Krajowej, a rok później podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. W Radiu Wolna Europa po latach mówił: +Gdybyśmy się zachowali biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu+” – czytamy w uchwale. Senat w niej oddaje hołd „temu wybitnemu Polakowi, uczestnikowi dramatycznych wydarzeń XX wieku” i zwraca się do „instytucji życia publicznego o godne uczczenie pamięci legendarnego dowódcy największej podziemnej armii świata w czasach II wojny światowej”. Senatorowie wysłuchali sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na temat petycji rozpatrzonych w 2015 r., a także informacji na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych i planowanych środków wsparcia, a także programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020. Senat przyjął dwie uchwały i 14 ustaw. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8972,24-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html.