30. posiedzenie Senatu 15-17.11.2016

Rozpoczęło się 30. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchają informacji Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także powołają członka Rady Polityki Pieniężnej. Porządek obrad został uzupełniony o ustawę – ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9206,30-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html
senat