34. posiedzenie Senatu – 1 lutego 2017 r.

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r. zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Bez poprawek przyjęto nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli ponadto projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

1

Fot. Michał Józefaciuk

Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9413,34-posiedzenie-senatu.html