35. posiedzenie Senatu – 1. i 2. dzień

21 lutego 2017 r. rozpoczęło się 35. posiedzenie Senatu. Dziś, 22 lutego, był drugi dzień obrad. Izba wznowi obrady 24 lutego o godz. 14.00.

senat 21.02.

Fot. Michał Józefaciuk

21 lutego
Na obradach gościła przebywająca z wizytą w Polsce delegacja czeskiego Senatu z jego przewodniczącym Milanem Štěchem.
Porządek obrad został uzupełniony o pięć ustaw – ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę zawierającą przepisy ją wprowadzające, nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Z porządku wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.
We wtorek Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,. Izba zajęła się ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senatorowie omówili ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Relacja z pierwszego dnia obrad jest dostępna na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9452,35-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html.

senat 22.02.

Fot. Michał Józefaciuk

22 lutego 2017
Senat zapoznał się z informacją rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.
Z porządku obrad wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.
Relacja z drugiego dnia obrad jest dostępna na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9455,35-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

senat 22.02 2
Fot. Michał Józefaciuk