35. posiedzenie Senatu – 3. dzień (zapowiedź)

Od uzupełnienia porządku obrad 35. posiedzenia o rozpatrzenie nowelizacji przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczęli 24 lutego 2017 r. obrady senatorowie.
Nowelizacja zmienia ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o KAS tak, aby dostosować je do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja m.in. znosi podwójne odprawy dla funkcjonariuszy służby celnej.
W trzecim dniu posiedzenia przewidziane są głosowania nad wcześniej rozpatrzonymi ustawami. Pierwszego dnia obrad Izba rozpatrzyła: nowelizację ustawy o rzecznikach patentowych, nowelizację ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nowelę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Drugiego dnia obrad senatorowie zapoznali się z informacją rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

senat flagi

Fot. Senat RP