45. posiedzenie Senatu – czwarty dzień (początek obrad)

18 lipca 2017 r. Izba wznowiła obrady. W porządku obrad przewidziano sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 r.informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r., a także głosowanie nad ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze(projekt rządowy), dostosowującą obowiązujące przypisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10), 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12) i 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13).

Senat ściana z orłem

Źródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9910,45-posiedzenie-senatu-czwarty-dzien.html