49. posiedzenie Senatu – drugi dzień

10 listopada 2017 r. Senat kontynuuje 49. posiedzenie. Senatorowie zapoznają się z informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatelaktórą przedstawia rzecznik Adam Bodnar. Następnie zostaną przeprowadzone głosowania.

fot. Michał Józefaciuk

Źródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10191,49-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html