65. posiedzenie Senatu – drugi dzień

27 września 2018 r. Senat wznowił obrady. Izba, z inicjatywy grupy senatorów, podjęła uchwałę w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego upamiętniającą tego więźnia Kozielska, „człowieka jednoczącego stale kraj z emigracją, pamięć o historii Polski z teraźniejszością oraz budującego relacje między narodami oparte na prawdzie i pojednaniu”. Senatorowie oddają mu cześć, wpisując się w jego własne słowa: „Jako świadek proszę tylko o prawdę, pamięć i sprawiedliwość”.

fot. K. Czerwińska/Senat

 

Senat wznowi obrady 28 września 2018 r. o godz. 9.00. Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W ten sposób senatorowie chcą uczcić „pierwszego Polaka na urzędzie św. Piotra, Głowę Kościoła Powszechnego, a zarazem syna naszej Ojczyzny, który na Polskę i jej dzieje patrzył oczyma wielkich romantyków”. Izba zajmie się też zmianami w składach swoich komisji.

Drugiego dnia obrad Senat zajął się także ustawą o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ona ratyfikację poprawek, mających na celu poprawę warunków zatrudnienia marynarzy, życia na statku, ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy.

Zapoznano się także z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r. oraz sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 rokuwraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku.

Ponadto senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (projekt prezydencki), która modyfikuje definicję weterana. Stwierdza, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko służący na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też ci, którzy na krótszych misjach spędzili łącznie co najmniej 90 dni. Umożliwi to ubieganie się o przyznanie statusu weterana osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż przewiduje to ustawa o weteranach z 19 sierpnia 2011 r. Na jej podstawie weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla będących na rencie inwalidzkiej, dopłaty do nauki i bezpłatną pomoc psychologiczną.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10984,65-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html