Traktat o kreatywnej robocie. 70-lecie prof. Makarego Stasiaka

Prof. Makary Stasiak, prezydent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obchodzi jubileusz 70-lecia urodzin. Z tej okazji wydano publikację przybliżającą jego sylwetkę. To człowiek dużych idei, niezwykle dynamiczny. Umie wyzwolić w ludziach chęć do pracy, myślenia i tworzenia. Sama AHE to świetna uczelnia, pomysł zbudowania takiego przedsięwzięcia był niezwykły. Makary jest dla mnie geniuszem. AHE to nie tylko uczelnia, ale także inwestor, firma i pracodawca o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu łódzkiego.

Poniżej fragmenty publikacji.