70. posiedzenie Senatu – zapowiedź

28 grudnia 2018 r. odbędzie się 70. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim ustawę – o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pod warunkiem uchwalenia jej przez Sejm).

Rządowy projekt ustawy, wniesiony do Sejmu 21 grudnia, przewiduje redukcję administracyjnego obciążenia rachunków za energię elektryczną dzięki obniżeniu wysokości podatku akcyzowego i opłaty przejściowej płaconej przez odbiorców w gospodarstwach domowych. Stawka akcyzy za energię elektryczną zmniejszy się z 20 zł do 5 zł za megawatogodzinę (MWh). W opinii rządu proponowane rozwiązanie pozwoli utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie, nie będzie więc podwyżek. Projekt nowelizacji oprócz obniżki akcyzy zmienia stawkę opłaty przejściowej, przewidzianej w ustawie z 2008 r. Opłata przejściowa, pobierana na rachunkach za energię elektryczną, została wprowadzona w celu pokrycia strat firm energetycznych w związku z wycofaniem w 2007 r. tzw. kontraktów długoterminowych (KDT). Gwarantowały one zakładom energetycznym w kolejnych latach sprzedaż energii elektrycznej po z góry określonej cenie. Dzięki temu mogły one prowadzić inwestycje. Zgodnie z projektem rządowym wysokość opłaty przejściowej płaconej np. przez gospodarstwa domowe ma ulec ok. 10-krotnemu obniżeniu. Jak napisano w uzasadnieniu rządowego projektu, takie obniżenie stawki podatku akcyzowego i opłaty przejściowej zapewni, nawet przy spodziewanej podwyżce opłat wprowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, utrzymanie łącznych kosztów odbiorców, w szczególności odbiorców w gospodarstwach domowych, na poziomie zbliżonym do 2018 r.

Projekt nowelizacji wprowadza też system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu zostaną zniwelowane negatywne dla budżetu skutki obniżek. Jak przypomniano w uzasadnieniu, zgodnie z postanowieniami dyrektywy EU ETS niektóre państwa członkowskie (w tym Polska) są uprawnione do bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną. Z uzasadnienia wynika też, że wprowadzona w szczególnym trybie możliwość sprzedaży tych uprawnień może dać dodatkowe dochody.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11336,70-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html