80. posiedzenie Senatu

4 czerwca 2019 r., w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu, odbyło się uroczyste 80. posiedzenie Izby. Senatorowie zebrali się w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie początkowo obradował Senat I kadencji. Na uroczystym posiedzeniu byli obecni m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, najwyżsi przedstawiciele władz państwowych, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie poprzednich kadencji Senatu, apb Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce apb Salvatore Pennacchio.

Przed przystąpieniem do obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych senatorów III RP.

Otwierając posiedzenie, marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”, zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. „Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ofiarnej działalności opozycji demokratycznej oraz w ramach wielkiego ruchu «Solidarność»” – mówił marszałek, przywołując treść uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu i częściowo wolnych wyborów do Sejmu, podjętej przez Izbę 28 maja 2019 r. Jak podkreślono w niej, realizacja tego hasła stała się możliwa, gdy w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej zaczęły kruszyć się podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierwszy potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Klęska komunistów w wyborach 4 czerwca 1989 r. otworzyła drogę do odbudowy demokracji i przywrócenia suwerenności Polski, a następnie do demokratycznych przemian.

„Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków; wielkim tryumfem, który zmienił świat; to dzięki tym wyborom i postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie centralnej” – mówił prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, przeżywamy dni, które odsyłając nas wspomnieniem w przeszłość, mają z punktu widzenia historii Rzeczpospolitej i naszej teraźniejszości bardzo szczególny wymiar. Podkreślił, że wszystkim, którzy zrozumieli słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II podczas pamiętnej pielgrzymki do kraju w 1979 r., to, co stało się w 1980 r., wydawało się cudem. Narodziny największego na świecie ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, walka lat 80., cierpienie, bardzo często i śmierć, a wreszcie – zwycięstwo tego 1989 r., wyemanowały właśnie tutaj, w odrodzonym Senacie.

„Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków. Chociaż wybory były tak ukształtowane, że do Sejmu nie były w pełni wolne, to jednak Polacy pokazali, że w sposób zdecydowany odrzucają komunizm i komunistów, odrzucając listę krajową, odrzucili tamten ustrój i tamtą władzę – przedstawicieli Moskwy w Warszawie” – mówił prezydent. Dodał, że wybory były też wielkim tryumfem, który zmienił świat. To dzięki nim i postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie centralnej, upadł mur berliński, w efekcie rozpadł się także Związek Radziecki.

„Dzisiejsze nasze spotkanie jest świętem wolności, świętem demokracji” – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, mając świadomość, że PRL jest państwem o ograniczonej suwerenności. Przypomniał kolejne wystąpienia przeciwko władzy komunistycznej, noc stanu wojennego, ustalenia przy Okrągłym Stole. „Czerwcowe wybory rozpoczęły Jesień Ludów, zmieniły oblicze Polski, oblicze całego kontynentu. Runęła żelazna kurtyna” – zaznaczył marszałek Marek Kuchciński.

„4 czerwca 1989 r. Polacy niejako przelali na Senat swoje pragnienia wolności i demokracji” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważył, to one utorowały drogę do wolnych wyborów do Sejmu w 1991 r. „Trzeba pamiętać też o innym, smutnym 4 czerwca, tym z 1992 r., kiedy upadł rząd Jana Olszewskiego, co pokazuje, jak niełatwa jest nasza historia” – podkreślił premier.