Entries by adminmaciejgrubski

73. posiedzenie Senatu – drugi dzień

14 lutego 2019 r. zakończyło się 73. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i podjął 2 uchwały okolicznościowe, m.in. upamiętniającą mecenasa Jana Olszewskiego, zmarłego 7 lutego 2019 r. Senatorowie zapoznali się z 2 informacjami: […]

73. posiedzenie Senatu

13 lutego 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 73. posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady 14 lutego o 9.00. Zaplanowano podjęcie uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej (inicjatywa Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej), w której Senat przypomina, że naczelnik państwa Józef Piłsudski 7 lutego 1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich […]

Senator Maciej Grubski kończy karierę polityczną i idzie do biznesu [Dziennik Łódzki, 6.01.2019]

Rezygnuję z polityki wraz z końcem kadencji 2015-2019. Moja decyzja jest ostateczna. Do takich decyzji się dojrzewa, a ja już jakiś czas temu dojrzałem. Jestem zmęczony tą wojną polsko-polską, tym po-litycznym duopolem Platforma – PiS, jestem zażenowany poziomem niektórych polityków i wcale nie mam tu na myśli wyłącznie polityków PiS.   „W jesiennych wyborach parlamentarnych […]

72. posiedzenie Senatu zakończone

1 lutego 2019 r. odbyło się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawkę. Senatorowie wprowadzili poprawkę korygującą błędne odesłanie do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (projekty poselskie). Nowelizacja umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość […]

Trwają obrady 72. posiedzenia Senatu

1 lutego 2019 r. rozpoczęło się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (projekt rządowy), która ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji i systemu gwarantowania depozytów. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. […]

72. posiedzenie Senatu – zapowiedź

1 lutego 2019 r. odbędzie się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim m.in. ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym(projekt rządowy), która ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji i systemu gwarantowania depozytów. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń […]