Entries by adminmaciejgrubski

85. posiedzenie Senatu – drugi dzień

26 września 2019 r. zakończył się drugi dzień 85. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r., które przedstawił przewodniczący Witold Kołodziejski, a także z informacją o działalności w 2018 r. Rady Mediów Narodowych, przekazaną przez przewodniczącego Krzysztofa […]

85. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

25 września 2019 r. zakończył się pierwszy dzień obrad 85. posiedzenia Senatu. Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2018 r., którą przedstawił prezes Jarosław Szarek. Izba rozpatrzyła m.in. ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie i nowelę ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora […]

84. posiedzenie – drugi dzień

31 sierpnia 2019 r. zakończyło się 84. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wszystkie przyjęła bez poprawek. Drugiego dnia obrad senatorowie debatowali nad 3 ustawami. Opowiedzieli się też za podjęciem uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej(inicjatywa grupy senatorów), w której Izba uczciła pamięć wszystkich „poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli […]

84. posiedzenie – pierwszy dzień

30 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek 2 ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK. Obrady zostały przedłużone do 31 sierpnia 2019 r. Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył i przyjął bez poprawek: Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej […]

83. posiedzenie Senatu – trzeci dzień zakończony

2 sierpnia 2019 r. zakończyło się 83. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. Izba rozpatrzyła też 5 ustaw: o zmianie ustawy – […]

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk [Wprost, Na Temat, 02.08.2019]

Moim zdaniem John powinien dać sobie spokój. Przypomnę też, że jestem senatorem niezrzeszonym. John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk 02.08.2019 9:52 Zbliżają się wybory parlamentarne. W mediach społecznościowych John Godson i Wadim Tyszkiewicz zamieścili wpisy, w których poinformowali, że rozważają kandydowanie do Senatu. „Rozważam kandydowanie do Senatu jako kandydat niezależny w jesiennych wyborach” – napisał John Godson […]