Entries by adminmaciejgrubski

79. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

24 maja 2019 r. rozpoczęło się 79. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o rozpatrzenie nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego 15 maja 2019 r. senatora IV kadencji Jana Cimanowskiego. Izba rozpatrzyła: Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

79. posiedzenie Senatu – zapowiedź

24 i 28–29 maja 2019 r. odbędzie się 79. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzy 12 ustaw. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica charakter i wysokość kar […]

78. posiedzenie Senatu – drugi dzień

9 maja 2019 r. zakończyło się 78. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Bez zmian poparła m.in. ustawę rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny. Senatorowie zdecydowali też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat odwołał senatora Andrzeja Stanisławka z funkcji […]

78. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

8 maja 2019 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień 78. posiedzenia Senatu, podczas którego rozpatrzonych zostało 12 ustaw i 2 projekty ustaw. Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego 28 kwietnia 2019 r. senatora I kadencji Karola Modzelewskiego. Izba przeprowadziła drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i […]

„Wybieram się dzisiaj do Ambasady Rosyjskiej w Warszawie” [wywiad dla Sputnika 7.05.2019]

Zbliża się kolejna rocznica zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w II wojnie światowej. Europa została wyzwolona od najeźdźców nazistowskich. „600 tysięcy żołnierzy radzieckich wspólnie z polskimi żołnierzami poległo na terenie Polski. Wyzwalali kawałek po kawałku polskiej ziemi, wyzwalali polskie miasta. Odbili Bałtyk dla Polski. Doszli do Berlina, wspólnie zawiesili flagę. To są wspólne działania, tego nie […]

77. posiedzenie Senatu

Po wielogodzinnej burzliwej debacie po północy 26 kwietnia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Nowelizacja, przygotowana przez rząd w związku ze strajkami nauczycieli, zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, będzie mógł o tym zdecydować […]

Zakończono 76. posiedzenie Senatu

12 kwietnia 2019 r. zakończyło się 76. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Senatorowie bez zmian poparli m.in. ustawę przewidującą wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom w 2019 r. Izba podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. Wyraziła ponadto zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz […]