Entries by adminmaciejgrubski

Dzień Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować wszystkim pedagogom za Waszą ciężką pracę, za to, że kształcicie nowe pokolenia. Serdecznie gratuluję osobom wyróżnionym nagrodami przez Kuratora Oświaty i nagrodami szefa Ministerstwa Edukacji Narodowej!

„Dla mnie Kaczyński jest takim Gandhim” [Sputnik, 11.10.2019]

Senator Maciej Grubski, wybrany niegdyś z listy PO, w najbliższych wyborach parlamentarnych nie startuje. Oświadczył, że odchodzi z polityki, by zająć się biznesem. Zapowiedział przy tym, że zagłosuje na partię rządzącą. fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu Maciej Grubski jest dziś senatorem niezrzeszonym. Współtworzył Platformę Obywatelską w Łodzi i w regionie, ale odszedł z niej w […]

85. posiedzenie Senatu – drugi dzień

26 września 2019 r. zakończył się drugi dzień 85. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r., które przedstawił przewodniczący Witold Kołodziejski, a także z informacją o działalności w 2018 r. Rady Mediów Narodowych, przekazaną przez przewodniczącego Krzysztofa […]

85. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

25 września 2019 r. zakończył się pierwszy dzień obrad 85. posiedzenia Senatu. Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2018 r., którą przedstawił prezes Jarosław Szarek. Izba rozpatrzyła m.in. ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie i nowelę ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora […]

84. posiedzenie – drugi dzień

31 sierpnia 2019 r. zakończyło się 84. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wszystkie przyjęła bez poprawek. Drugiego dnia obrad senatorowie debatowali nad 3 ustawami. Opowiedzieli się też za podjęciem uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej(inicjatywa grupy senatorów), w której Izba uczciła pamięć wszystkich „poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli […]

84. posiedzenie – pierwszy dzień

30 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek 2 ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK. Obrady zostały przedłużone do 31 sierpnia 2019 r. Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył i przyjął bez poprawek: Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej […]