Entries by adminmaciejgrubski

80. posiedzenie Senatu

4 czerwca 2019 r., w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu, odbyło się uroczyste 80. posiedzenie Izby. Senatorowie zebrali się w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie początkowo obradował Senat I kadencji. Na uroczystym posiedzeniu byli obecni m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, najwyżsi przedstawiciele władz państwowych, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie poprzednich kadencji Senatu, […]

79. posiedzenie Senatu – drugi dzień

28 maja 2019 r. zakończyło się 79. posiedzenie Senatu, na którym Izba rozpatrzyła 12 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła uchwałę okolicznościową i zmieniła skład swoich komisji. W drugim dniu obrad Senat rozpatrzył 8 ustaw. Z 29 poprawkami, głównie doprecyzowującymi, ujednolicającymi terminologię ustawy i redakcyjnymi, przyjęto ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu […]

79. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

28 maja 2019 r. Senat wznowił obrady. Porządek 79. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie 4 ustaw: o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw; o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny […]

79. posiedzenie Senatu – zakończył się pierwszy dzień obrad

24 maja 2019 r. późnym wieczorem zakończył się pierwszy dzień 79. posiedzenia Senatu. Izba przyjęła 4 ustawy, z których największe kontrowersje wywołała nowelizacja kodeksu karnego m.in. zaostrzająca kary za przestępstwa pedofilii. Odbyła się nad nią burzliwa 5-godzinna debata  z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nowelizację przyjęto z 42 poprawkami. Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili […]

79. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

24 maja 2019 r. rozpoczęło się 79. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o rozpatrzenie nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego 15 maja 2019 r. senatora IV kadencji Jana Cimanowskiego. Izba rozpatrzyła: Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

79. posiedzenie Senatu – zapowiedź

24 i 28–29 maja 2019 r. odbędzie się 79. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzy 12 ustaw. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica charakter i wysokość kar […]

78. posiedzenie Senatu – drugi dzień

9 maja 2019 r. zakończyło się 78. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Bez zmian poparła m.in. ustawę rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny. Senatorowie zdecydowali też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat odwołał senatora Andrzeja Stanisławka z funkcji […]

78. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

8 maja 2019 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień 78. posiedzenia Senatu, podczas którego rozpatrzonych zostało 12 ustaw i 2 projekty ustaw. Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego 28 kwietnia 2019 r. senatora I kadencji Karola Modzelewskiego. Izba przeprowadziła drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i […]