Entries by adminmaciejgrubski

83. posiedzenie Senatu – trwa trzeci dzień obrad

2 sierpnia 2019 r. rozpoczął się trzeci dzień 83. posiedzenia Senatu. Porządek obrad uzupełniono o rozpatrzenie ustawy spis rolny w 2020 r., a także o odwołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia i zmiany w składzie komisji senackich. Pod koniec obrad zostaną przeprowadzone głosowania. Izba zapoznała się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie […]

83. posiedzenie Senatu – zakończył się drugi dzień obrad

1 sierpnia 2019 r. zakończył się drugi dzień 83. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar Powstania Warszawskiego. W obecności powstańców warszawskich, przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Senat złożył hołd wszystkim powstańcom warszawskim – […]

W Łodzi ,,jedynką” na liście KO miał być Cezary Grabarczyk lub Adam Pustelnik [TVP3 Łódź, 31.07.2019]

Ogłoszenie przez Grzegorza Schetynę głównych kandydatów na listach wyborczych w jesiennych wyborach do Sejmu RP spowodowało trzęsienie ziemi na łódzkiej scenie politycznej. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, będąca liderem Platformy Obywatelskiej w regionie zrezygnowała z bycia członkiem ogólnopolskiego sztabu Koalicji Obywatelskiej po tym, jak ,,jedynką” w okręgu łódzkim został komentator sportowy Tomasz Zimoch.   Tomasz Zimoch, […]

83. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

1 sierpnia 2019 r. rozpoczął się drugi dzień 83. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar Powstania Warszawskiego. W obecności powstańców wrszawskich, przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Senat złożył hołd wszystkim powstańcom warszawskim – […]

83. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień obrad zakończony

31 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 83. posiedzenia Senatu. Izba podjęła jedną uchwałę okolicznościową i przyjęła dwie ustawy, m.in. ustawę przyznającą świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także rozpatrzyła siedem innych ustaw. Na początku posiedzenia Senat, w obecności członków Związku Podhalan z jego prezesem Andrzejem Skupniem […]

Polityczne komentarze po ogłoszeniu listy KO [Radio Łódź, 31.07.2019]

Nie milkną echa decyzji Grzegorza Schetyny dotyczącej łódzkich kandydatów do parlamentu. Liderem łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej w Łodzi ma zostać komentator sportowy Tomasz Zimoch, przeciwko czemu zaprotestowała prezydent Hanna Zdanowska, rezygnując z prac w komitecie wyborczym KO. Z taką decyzją prezydent Hanny Zdanowskiej, w pełni solidaryzuje się szef łódzkiej Nowoczesnej Marcin Gołaszewski, który podkreśla, że […]

83. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

31 lipca 2019 r. rozpoczęło się 83. posiedzenie Senatu, podczas którego przyjęta została m.in. ustawa przyznająca świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Na początku posiedzenia Izba, w obecności członków Związku Podhalan z jego prezesem Andrzejem Skupniem na czele, podjęła uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan (projekt grupy senatorów). Przypomniano w […]

82. posiedzenie – trzeci dzień

12 lipca 2019 r. wieczorem zakończyło się 82. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do siedmiu wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu czterech projektów ustaw i podjęła uchwałę okolicznościową. Trzeciego dnia obrad senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r., przedstawioną przez jej przewodniczącego Leszka Mazura, a także rozpatrzyli nowelizację ustawy o […]

82. posiedzenie – drugi dzień

11 lipca 2019 r. Senat wznowił obrady. Senatorowie zapoznali się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 r., którą przedstawił jego szef Ernest Bejda. Senat rozpatrzył: Nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) wdrażającą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz […]

82. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 10 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 82. posiedzenia Senatu. Gorącą dyskusję wywołała rozpatrywana w tym dniu specustawa, która ma zapewnić usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Porządek 82. posiedzenia został rozszerzony o 13 ustaw, m.in. o nowelę, która ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych, ustawę przewidującą zerowy PIT dla […]