Czego jedno nie mogą, innym uchodzi płazem… [Express Ilustrowany, 4 stycznia 2019 r.]