Dobiegają końca prace Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi – 9 czerwca 2016 r.

Kończy się kadencja Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Dziękuję za możliwość pracy w niej. To niezwykle ważna placówka w Łodzi. Może się szczycić utworzeniem nowoczesnej pracowni PET, która, jako jedyna w województwie łódzkim ma możliwość produkcji radiofarmaceutyków na miejscu. Ponadto, Oddział Hematologii – Klinika Hematologii został wyróżniony Certyfikatem Programu „W trosce o pacjenta” za zaangażowanie i opiekę nad pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Placówka została nominowana do tytułu Lider Nowoczesnych Technologii. W WSS im. M. Kopernika znajduje się Regionalne Centrum Onkologii

09.06. Kończy się kadencja Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika