Co z dotacją dla UKS Lider?

Na początku października wnioskowałem do burmistrza Konstantynowa o zwiększenie dotacji dla UKS Lidera. Oto,
jaką otrzymałem odpowiedź: „Informuję, że środki z budżetu gminy Konstantynów Łódzki na realizację zadań z zakresu sportu są przyznawane zgodnie z uchwałą (…) Dotację na realizację zadania z zakresu sportu przyznaje się w oparciu o pisemny wniosek. Wybór wniosków następuje po ich ocenie przez komisję po-wołaną przez burmistrza Konstantynowa. Pismo, które otrzymaliśmy zostanie przedstawione na posiedzeniu ww. komisji”.
O sprawie przeczytacie w Dzienniku Łódzkim z 9.11.2017 r.