Aktualności

Łódź i ośrodek sportu dla niepełnosprawnych [Dziennik Łódzki, 26.03.2019 r.]

Zrobimy co tylko możliwe, aby ludzie niepełnosprawni z naszego regionu mieli dostęp do trenera i sali sportowej, do rehabilitacji poprzez sport, zależy nam, aby wychować sportowców, chcemy aby w Łodzi powstała drużyna, która reprezentowałaby nasze miasto na arenach sportowych łącznie z paraolimpiadą. Jeśli połączymy siły uda nam się to osiągnąć.

Turniej mistrzów sztangi i debata nt. sportu osób niepełnosprawnych [Dziennik Łódzki, 25.03.2019]

Serdecznie zapraszam!

Źródło: Dziennik Łódzki, 25 marca 2019 r.

Polska nie zaprosi na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej Władimira Putina, prezydenta Rosji. Kreml oburzony, senator Grubski także [Dziennik Łódzki, 25.03.2019]

Tekst dostępny też na: https://plus.dzienniklodzki.pl/polska-nie-zaprosi-na-obchody-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-wladimira-putina-prezydenta-rosji-kreml-oburzony-senator/ar/13991227#wiadomosci

Idzie na całość [Express Ilustrowany, 22.03.2019]

Mój ostatni wywiad dla Sputnika jest dostępnyna https://pl.sputniknews.com/…/2019032010086814-Polska-Rosja…/


Źródło: Express Ilustrowany, 22 marca 2019 r.

 

Wybory parlamentarne 2019. Czy łódzkie okręgi do Senatu czeka zrzut spadochroniarzy kandydujących z list Platformy Obywatelskiej? [Dziennik Łódzki, 22.03.2019]

Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, ale powstają już wyborcze strategie na jesienne wybory do Sejmu i Senatu. Strategie powiązane i uzależnione od wyników eurowyborów.

Według naszych informacji w zarządzie krajowym PO zapadła decyzja, iż regiony partii będą miały więcej do powiedzenia przy obsadzaniu miejsc na listach do Sejmu, za to centrala partii wyznaczy kandydatów do Senatu. Oczywiście decyzji, czy Platforma do tych wyborów pójdzie sama, czy też znów stworzy szeroką koalicję, jeszcze nie ma, bo to będzie zależeć także od wyników eurowyborów, jednak w razie wspólnego startu pula 100 okręgów zostanie podzielona między koalicjantów.

Jednak jak ustaliliśmy, kandydować do Senatu w okręgach jednomandatowych mają głównie europosłowie, którzy wybory przegrają, bądź kandydaci na europosłów, którzy nie wejdą do PE z wysokich miejsc, bądź też obecni europosłowie, którzy w najbliższych wyborach do PE nie wystartują.

Tych nazwisk może być sporo. W eurowyborach nie wystartują np. Julia Pitera i Bogdan Zdrojewski, miejsca niebiorące dostali Michał Boni(rozważał rezygnację ze startu) i Adam Szejnfeld, słabsze miejsce dostanie także Danuta Huebner.

Zdrojewski co prawda zapowiada, że Sejm go nie interesuje, ale kto wie, jakby się zachował, gdyby chodziło o Senat. Druga sprawa, to fakt, że własną ekipę do Senatu chce posłać wracający do polskiej polityki Donald Tusk, dziś konkurent Grzegorza Schetyny, szefa PO. To też tłumaczy dlaczego lider Platformy chce postawić na w wyborach do Senatu na istotne dla swego środowiska postaci, nawet w obcych im okręgach. Jest zatem możliwe, że niektórzy z tych polityków, o ile nie dostaną się do PE, zostaną wysłani do startu w którymś z siedmiu senackich okręgów województwa łódzkiego w roli spadochroniarzy.

Postawienie priorytetów w taki sposób oznacza, że w Łodzi PO będzie się musiała pozbyć swych obecnych senatorów: Macieja Grubskiego(zachodnia Łódź) i Ryszarda Bonisławskiego (Widzew i powiat łódzki wschodni). Z Grubskim problemów nie będzie: odszedł z PO, zapowiedział odejście z polityki, zaś Bonisławskiego PO pożegna, bo i tak do partii nie należy, jeśli scenariusz o którym mowa, wejdzie w fazę realizacji. Inna sprawa, że miejsca obu obecnych senatorów, chcieliby zająć lokalni politycy PO: radny sejmiku Paweł Bliźniuk (w miejsce Grubskiego) i radny miejski Tomasz Kacprzak (w miejsce Bonisławskiego).

– Sądzę, że Paweł Bliźniuk może zachować szansę na start, bo może się pojawić taka koncepcja, że zarząd krajowy zechce Łodzi odebrać tylko jeden okręg do Senatu dla swojego kandydata, ale w przypadku Tomka Kacprzaka takiej szansy nie widzę – mówi nam jeden z ważnych polityków PO.

Podobną koncepcję od lat stosuje w województwie łódzkim PiS, tyle, że w wyborach do Sejmu. W Łodzi dwie ostatnie elekcje z jedynek startowali warszawianie Witold Waszczykowski i Piotr Gliński, w Piotrkowie warszawianin Antoni Macierewicz, w Sieradzu zaś mieszkaniec Bydgoszczy Grzegorz Schreiber, obecny marszałek województwa łódzkiego. Nieoficjalnie wiadomo, że w miejsce Schreibera już poszukiwany jest kolejny spadochroniarz.

Źródło: https://dzienniklodzki.pl/wybory-parlamentarne-2019-czy-lodzkie-okregi-do-senatu-czeka-zrzut-spadochroniarzy-kandydujacych-z-list-platformy-obywatelskiej/ar/13984285

75. posiedzenie Senatu – zakończono obrady

21 marca 2019 r. w godzinach nocnych zakończyło się 75. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie zapoznali się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r. Podjęta została uchwała stwierdzająca pozostawienie bez dalszego biegu trzech zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Drugiego dnia obrad Izba podjęła uchwałę rocznicową, przyjęła 22 ustawy i senacki projekt ustawy.

Senatorowie zapoznali się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r., którą przedstawiła prezes Julia Przyłębska. Odpowiadała ona na pytania senatorów, a następnie   prawie dwie godziny trwała burzliwa dyskusja nad przedstawioną informacją. Z informacji TK wynika m.in., w 2017 r. Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 408 orzeczeń, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. W 2017 r. wpłynęło do TK 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, było to nieco mniej niż w roku 2016.

Senat stwierdził pozostawienie bez dalszego biegu trzech zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do 25 lutego br. do Kancelarii Senatu wpłynęło 28 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostały pozostawione bez dalszego biegu.

Senatorowie podjęli uchwałę w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inicjatywa grupy senatorów), w której Senat „chce uczcić zasługi i codzienny trud wielu pokoleń pracowników i absolwentów uczelni, którzy dobrze przysłużyli się Polsce”. Przypomniano, że kierując się potrzebą budowania polskiej gospodarki i polskich struktur państwa, 8 kwietnia 1919 r. rząd polski podjął decyzję o powołaniu Akademii Górniczej w Krakowie, a 20 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał jej uroczystego otwarcia. Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich szkół górniczych.

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt Komisji Ustawodawczej) i zdecydował o wniesieniu go do Sejmu. Projektowana nowelizacja ma zapewnić ochronę przed eksmisją „na bruk” z lokalu mieszkalnego w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ujednolici on reguły w zakresie ochrony osób eksmitowanych w procedurze cywilnej i administracyjnej, pozwoli na przyjęcie odpowiednich regulacji na etapie postępowania egzekucyjnego, których istotą będzie ochrona eksmitowanych przed bezdomnością. Proponowana nowelizacja dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r.

Izba odrzuciła projekt  ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (inicjatywa grupy senatorów), zawierający propozycję, by 2 maja, obchodzony jako Dzień Flagi, stał się Dniem Symboli Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Orła Białego, Flagi i Mazurka Dąbrowskiego.

Oto ustawy przyjęte przez Senat:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. (projekt rządowy) upoważniająca prezydenta do ratyfikacji międzynarodowej umowy z Danią, tworzącej niezbędne ramy prawne dla projektu Baltic Pipe, czyli połączenia Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Umowa przewiduje, że polski operator przesyłowy gazu Gaz-System będzie właścicielem i operatorem podmorskiej części gazociągu aż po wybrzeże Danii, do tzw. ostatniego suchego spawu. Właścicielem i operatorem tłoczni gazu Everdrup będzie duński Energinet, Gaz-System ma partycypować w kosztach jej budowy. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. (projekt rządowy) dotycząca wypowiedzenia umowy, której przepisy utraciły swoje znaczenie po zastąpieniu ich przez nowe instrumenty współpracy lub z powodu niestosowania w praktyce. Wypowiadana umowa nie jest już praktycznie stosowana. Przyjęta bez poprawek.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (projekt rządowy) dostosowująca polskie prawo do dyrektywy 2014/40/UE. Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator i stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą z legalnego źródła. Nowela zakłada, że dla ciągłej weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji będzie miała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Próbki ma pobierać sześciu państwowych inspektorów sanitarnych w powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, poznańskim, radomskim i w Krakowie, czyli tam, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa produkujące papierosy. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (projekt senacki) wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r.  Zapewnia ona sprawcy osadzonemu w zakładzie psychiatrycznym prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce. W opinii o stanie zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu będzie zawarta informacja o tym, czy stan zdrowia sprawcy pozwala na udział w posiedzeniu. Nowela przewiduje także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca, co zmniejszy obciążenia i uciążliwości związane z konwojowaniem go na posiedzenie sądu. Ustawa umożliwia też, w wyjątkowych wypadkach, np. szczególnej czasochłonności, wypłacenie biegłemu wynagrodzenia przed sporządzeniem przez niego opinii. Przyjęta bez poprawek.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (projekt rządowy) umożliwiająca każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości zbędnej na cel publiczny lub udziału w jej części niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Wniosek o zwrot nieruchomości będzie można złożyć w ciągu 20 lat od decyzji o wywłaszczeniu. Po upływie tego terminu właściwy organ będzie zwolniony z obowiązku informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. Przyjęta z 3. poprawkami.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane (projekt senacki) przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski (projekt poselski) ustanawiająca nowe święto państwowe, przypadające 14 kwietnia. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (projekt rządowy) dostosowująca polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tzw. RODO. Usuwa przepisy sprzeczne z RODO lub powielające rozwiązania w nim zawarte. W noweli zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących m.in. sektory: ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (projekt rządowy), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26 października 2016 r., nakazującą zwiększenie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów publicznych z wykorzystaniem wspólnych wymogów dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, czyli m.in. niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, ale również osób starszych. Przyjęta z 7. poprawkami.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy), która dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Przewiduje się, że dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. W ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, znajdą się również dane dotyczące numerów rejestracyjnych i kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt rządowy), która wprowadza  aktualizację działań PARP w wyniku przeglądu funkcjonowania obecnych zapisów ustawy, dostosowuje je także do zmian w gospodarce i prawie europejskim. Nowelizacja wzmacnia uprawnienia agencji w zakresie weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej, by skutecznie chronić przed wyłudzeniami środków pomocowych. Wprowadza nową formę wsparcia w postaci nagród, szczególnie w obszarze innowacji. Likwiduje radę nadzorczą PARP, której obowiązki przejmie minister ds. gospodarki. Przyjęta z 4. poprawkami.

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) określająca zasady m.in. pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin czy prowadzenia działalności w Polsce przez brytyjskiego przedsiębiorcę. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (projekt rządowy), na podstawie której zostanie utworzony Fundusz Polskiej Nauki. Będą z niego finansowane zespoły badawcze prowadzące działalność naukową w formie wirtualnego instytutu badawczego, a także komercjalizacja wyników ich prac. Fundusz powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł. Przyjęta z 1. poprawką,

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) regulująca kwestie przejściowe w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w Wielkiej Brytanii i innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej przez obywateli Polski i pozostałych państw UE oraz członków ich rodzin. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) umożliwiająca wykonanie zawartych już umów na dotychczasowych zasadach i ochronę interesów klientów poprzez zapewnienie odpowiedniego okresu na dostosowanie działalności do bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która modyfikuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych i kontroli ich wykonywania, a także obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Przyjęta z 4. poprawkami.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt rządowy) przewidująca, że do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie można stosować kasy rejestrujące (tzw. kasy on-line), przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego, prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024(projekt rządowy), która określa zasady, na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w najbliższych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, który nie obejmie mandatu, jeśli okaże się, że w PE znajdą się brytyjscy europosłowie, przez co Polsce przypadnie 51 mandatów, a nie 52. Zgodnie z nowelą, spośród kandydatów komitetu, któremu przypadł mandat odpowiadający 52. ilorazowi wyborczemu, za najsłabiej legitymowanego do objęcia mandatu uznaje się tego, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przyjęta z 3. poprawkami.

Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzająca nadzór ministra sprawiedliwości nad wykonywaniem czynności przez licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Przyjęta z 3. poprawkami.

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt poselski) doprecyzowująca zakres regulacji ustawy z 9 listopada 2018 r., w szczególności, aby umożliwić faktyczną partycypację w kołach gospodyń wiejskich wszystkim osobom, które działały w kołach funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, niezależnie od obecnego statusu administracyjnego obszaru działania koła, a także wszystkim osobom chcącym działać w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania. Nowela umożliwi działanie kół nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast i w miastach do 5 tys. mieszkańców. Przyjęta bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzająca uprawnienia kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Nowela przyznaje też inwalidom wojennym, także tym mieszkającym za granicą, corocznie 850 zł dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej. Przyjęta bez poprawek.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych (projekt rządowy) umożliwiająca  wyznaczenie podmiotu publicznego, który będzie mógł zbudować nowy elektroniczny system poboru opłat. Przyjęta bez poprawek.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11520,75-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

 

75. posiedzenie Senatu – drugi dzień

21 marca 2019 r. Senat wznowił obrady. Porządek 75. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie nowelizacji 2 ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, a także o drogach publicznych.

fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inicjatywa grupy senatorów), w której Senat „chce uczcić zasługi i codzienny trud wielu pokoleń pracowników i absolwentów uczelni, którzy dobrze przysłużyli się Polsce”. Przypomniano, że kierując się potrzebą budowania polskiej gospodarki i polskich struktur państwa 8 kwietnia 1919 r. rząd polski podjął decyzję o powołaniu Akademii Górniczej w Krakowie, a 20 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał jej uroczystego otwarcia. Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich szkół górniczych.

Senatorowie zapoznali się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r., którą przedstawiła prezes TK Julia Przyłębska.

Podczas 75. posiedzenia Senat rozpatrzy następujące ustawy:

Ustawę o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) regulującą status pobytowy obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski.

Ustawę o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (projekt rządowy) wprowadzającą nowy mechanizm finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, co ma pomóc w rozwiązaniu problemu niskiej komercjalizacji pomysłów, które powinny być stosowane w produkcji innowacyjnych i konkurencyjnych wyrobów. Fundusz zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Z FPN finansowana będzie nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB).

Ustawę o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) regulującą kwestie przejściowe w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w Wielkiej Brytanii i innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej przez obywateli Polski i pozostałych państw UE oraz członków ich rodzin.

Ustawę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) umożliwiającą wykonanie zawartych już umów na dotychczasowych zasadach i ochronę interesów klientów poprzez zapewnienie odpowiedniego okresu na dostosowanie działalności do bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która modyfikuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych i kontroli ich wykonywania, a także obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt rządowy) przewidującą, że do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie można stosować kasy rejestrujące (tzw. kasy on-line), przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego, prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawę o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024 (projekt rządowy), która określa zasady, na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w najbliższych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, który nie obejmie mandatu, jeśli okaże się, że w PE znajdą się brytyjscy europosłowie, przez co Polsce przypadnie 51 mandatów, a nie 52. Zgodnie z nowelą spośród kandydatów komitetu, któremu przypadł mandat odpowiadający 52. ilorazowi wyborczemu, za najsłabiej legitymowanego do objęcia mandatu uznaje się tego, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Ustawę o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzającą nadzór ministra sprawiedliwości nad wykonywaniem czynności przez licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt poselski) doprecyzowującą zakres regulacji ustawy z 9 listopada 2018 r., w szczególności aby umożliwić faktyczną partycypację w kołach gospodyń wiejskich wszystkim osobom, które działały w kołach funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, niezależnie od obecnego statusu administracyjnego obszaru działania koła, a także wszystkim osobom chcącym działać w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania. Nowela umożliwi działanie kół nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast i w miastach do 5 tys. mieszkańców.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (projekt rządowy) dostosowującą polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tzw. RODO. Usuwa przepisy sprzeczne z RODO lub powielające rozwiązania w nim zawarte. W noweli zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących m.in. sektory: ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzającą uprawnienia kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Nowela przyznaje też inwalidom wojennym, także tym mieszkającym za granicą, corocznie 850 zł dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej.

Nowelizację ustawy o drogach publicznych (projekt rządowy) umożliwiającą  wyznaczenie podmiotu publicznego, który będzie mógł zbudować nowy elektroniczny system poboru opłat.

Izba przeprowadzi ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt Komisji Ustawodawczej), która ma zapewnić ochronę przed eksmisją „na bruk” z lokalu mieszkalnego w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ujednolici reguły w zakresie ochrony osób eksmitowanych w procedurze cywilnej i administracyjnej, pozwoli na przyjęcie odpowiednich regulacji na etapie postępowania egzekucyjnego, których istotą będzie ochrona eksmitowanych przed bezdomnością. Proponowana nowelizacja dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r. (sygn. akt K 27/15).

Senat stwierdzi także pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do 25 lutego 2019 r. do Kancelarii Senatu w wpłynęło 28 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11520,75-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

75. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień (podsumowanie)

20 marca 2019 r. zakończył się 1. dzień 75. posiedzenia Senatu. Izba podjęła uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi, rozpatrzyła 10 ustaw i przeprowadziła drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed przystąpieniem do obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych senatorów: II kadencji – Zbigniewa Błaszczaka oraz VIII i IX kadencji – Wiesława Kiliana.

W obecności rodziny Zbigniewa Religi Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi (inicjatywa grupy senatorów). Senatorowie uczcili w ten sposób pamięć tego „wielkiego człowieka, chirurga, pioniera polskiej transplantacji serca, który całym swoim życiem zawodowym i politycznym służył chorym”. W uchwale przypomniano m.in., że kierowany przez niego zespół Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu w 1985 r. dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia serca. Wśród najważniejszych dziedzin jego działalności zawodowo-naukowej znalazły się przeszczepianie serca i płuc, chirurgiczne leczenie niewydolności mięśnia sercowego i zatorowości płucnej, kliniczne zastosowanie sztucznego serca oraz stworzenie polskiej zastawki biologicznej i prototypu sztucznego serca. Od 1989 r. prof. Zbigniew Religa brał czynny udział w polityce, m.in. był senatorem III i V kadencji, a w okresie 2005–07 – ministrem zdrowia.

Senat rozpatrzył następujące ustawy>>>

Senat przeprowadził ponadto drugie czytanie projektu  ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych(inicjatywa grupy senatorów), która zawiera propozycję, by 2 maja, obchodzony jako Dzień Flagi, stał się Dniem Symboli Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Orła Białego, Flagi i Mazurka Dąbrowskiego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11508,75-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

75. posiedzenie Senatu – rozpoczął się pierwszy dzień obrad

20 marca 2019 r. rozpoczęło się 75. posiedzenie Senatu.

Przed przystąpieniem do obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych senatorów: II kadencji – Zbigniewa Błaszczaka oraz VIII i IX kadencji – Wiesława Kiliana.

Porządek 75. posiedzenia może zostać rozszerzony o rozpatrzenie nowelizacji: ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o drogach publicznych.

W obecności rodziny Zbigniewa Religi Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi (inicjatywa grupy senatorów). Senatorowie uczcili w ten sposób pamięć tego „wielkiego człowieka, chirurga, pioniera polskiej transplantacji serca, który całym swoim życiem zawodowym i politycznym służył chorym”. W uchwale przypomniano m.in., że kierowany przez niego zespół Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu w 1983 r. dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia serca. Wśród najważniejszych dziedzin jego działalności zawodowo-naukowej znalazły się przeszczepianie serca i płuc, chirurgiczne leczenie niewydolności mięśnia sercowego i zatorowości płucnej, kliniczne zastosowanie sztucznego serca oraz stworzenie polskiej zastawki biologicznej i prototypu sztucznego serca. Od 1989 r. prof. Zbigniew Religa brał czynny udział w polityce, m.in. był senatorem III i V kadencji, a w okresie 2005–07 – ministrem zdrowia.

Więcej na: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11508,75-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

„Prezydent Putin powinien być honorowym gościem na Westerplatte” [wywiad dla Sputnika, 20 marca 2019 r.]

Zbliża się 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Tymczasem Kancelaria Prezydenta RP nie zaprosiła Władimira Putina na obchody tego wydarzenia. Kto w takim razie pojawi się na 80. obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej?

Jak poinformował rzecznik polskiego prezydenta, zaproszenia na to wydarzenie otrzymali jedynie członkowie Unii Europejskiej, NATO i kraje Partnerstwa Wschodniego.

Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

 Panie Senatorze, jak Pan dowiedział się o tym, że prezydent Andrzej Duda nie zaprasza prezydenta Rosji na obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej?

— Przeczytałem to w Internecie.

I, oczywiście, jestem bardzo zaskoczony i bardzo zasmucony tą sytuacją.

Dlatego, że dla mnie Rosja, bez względu na to, czy to jest Rosja radziecka w tamtym okresie, czy Rosja dzisiejsza, to był partner po to, aby zwyciężyć hitlerowskie Niemcy i aby zakończyć wojnę 9 maja 1945.

Dzisiaj jest taka sytuacja, że naszego partnera, naszych wyzwolicieli z tamtego okresu nie zapraszamy.
Jest to faul, jest to, moim zdaniem, niestosowne, nie powinno mieć miejsca. Polski prezydent powinien zweryfikować swoje zachowanie.

My powinniśmy z Rosjanami utrzymywać bardzo dobre relacje historyczne, a w wypadku, jeżeli chodzi o II wojnę światową, pamiętajmy o jednym: to Rosja, radziecka wtedy, żołnierze rosyjscy w ilościach setek tysięcy żołnierzy, wspólnie z polską armią, która powstała również na Wschodzie, wyzwalała tereny polskie.

Nie zachodnia armia wyzwalała polskie tereny, tylko do Berlina doszliśmy wspólnie, zawiesiliśmy flagę polską, zawiesiliśmy flagę rosyjską jako sojusznicy.

O tym zapominamy. To jest fatalna sytuacja. Moim zdaniem, prezydent Putin odbierze to bardzo negatywnie. Ja bym też to tak odebrał. Duda popełnia fatalny błąd, kolejny fatalny błąd. Nie powinniśmy takich rzeczy robić.

Historia wymaga tego, aby pamiętać o tych ludziach, którzy zginęli na poczet przyszłej wolnej Polski, których groby rosyjskie znajdują się na terenie Polski. I chwała dla nich za to, powinniśmy świętować wspólnie zarówno zakończenie wojny, jak i ten przykry moment, kiedy ta wojna się rozpoczęła w 1939 roku 1 września.

 Ale rzecznik polskiego prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że zaproszenia miały charakter współczesny, a nie historyczny. Mam takie pytanie: czy nie wstyd stronie polskiej tak to argumentować?

— Na pewno. Dlatego, że jeżeli my przekładamy dzisiejsze relacje Polski z Rosją na temat relacji historycznych, to jest oczywiście następny kolejny wielki błąd. Ja podkreślam cały czas, że my popełniamy kolejne falstarty w sytuacjach z Rosją, bo naprawdę powinniśmy mieć te relacje bardzo dobre.

Nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Polska z Rosją handlowała, Polska z Rosją współpracowała politycznie, gospodarczo, współpracowała na różnych innych poziomach.

Dzisiaj nie wiem, co się wydarzyło, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nastąpiła taka negatywna reakcja, jeżeli chodzi o Rosję.

My zbyt się zapatrzyliśmy na Stany Zjednoczone, zbyt dzisiaj wsłuchujemy się w te głosy. Niestety, przekreślono też historyczne osiągnięcia, do których wspólnie myśmy doszli, czyli wyzwolenie Polski przez wspólne działania armii: małej polskiej, bo armia polska nie była duża, i wielkiej armii rosyjskiej, która wyzwalała i doprowadziła do tego, że hitlerowskie Niemcy zostały definitywnie zniszczone.

Polska odzyskała niepodległość. To powinniśmy pamiętać, a wszelkiego rodzaju animozje, które dzisiaj próbuje się wywołać między Polską a Rosją, to jest wielki błąd. Prezydent Putin powinien być jednym z honorowych, jeżeli nie pierwszym, gościem na Westerplatte na rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, która będzie 1 września.

Jest mi naprawdę bardzo przykro. Ja, oczywiście, patrząc na to, co dzisiaj się robi, te kwestie stosunku do pomników rosyjskiej armii na terenie Polski – to jest rzecz niedopuszczalna. Powinniśmy pamiętać, powinniśmy chwalić, powinniśmy dziękować, powinniśmy być wdzięczni za to, co dla nas zrobiono.

 Jeszcze na początku lutego wiceminister spraw zagranicznych Polski Bartosz Cichocki mówił, że, jednak, będzie rekomendować kancelarii prezydenta RP żeby zaproszono Władimira Putina do Polski. Dzisiaj mamy już marzec, miesiąc minął, i takie zmiany. Dlaczego?

— Niestety, jesteśmy pod wielkim wpływem Amerykanów. Amerykanie rozgrywają partię polityczną w Polsce w stosunku do Rosji, w stosunku do Bliskiego Wschodu, w stosunku do Iranu. Mieliśmy ostatnio konferencję, i przez to Polska traci.

Polska traci na arenie międzynarodowej, Polska kłóci się z sąsiadami, Polska kłóci się z Iranem, z którym miała świetne relacje. Nie powinniśmy tego robić.

My powinniśmy wsłuchiwać się w głos Polski: setki tysięcy żołnierzy rosyjskich wyzwalało Polskę, doprowadziło do tego, że ten kraj uzyskał wolność, i za to powinniśmy dziękować.

Jeżeli będziemy wsłuchiwać się dalej w głos Amerykanów, przegramy wszystko.

Amerykanie są daleko, Amerykanie mają swoją politykę. Amerykanie nie chcą z Rosją współpracować – to jest ich problem, a Polska powinna prowadzić swoją, niezależną politykę w stosunku do państw, zarówno takich, jak Iran, zarówno takich, jak Syria, i zarówno takich, jak Rosja.

Szacunek należy się prezydentowi kraju, który wyzwalał Polskę. Ja, oczywiście, ten szacunek przedkładam. Dziękuję Rosjanom za to, że ta historia tak się dla nas zakończyła w 1945 roku.

 Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się, jak wiadomo, 1 września. A jak wiadomo, to już będzie start kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu polskiego. Czy jednak nie jest to z tym związane – z kampanią wyborczą?

— Jeżeli chce się na jakichkolwiek fobiach w stosunku do Rosji budować zwycięstwo polityczne, to się przegra te wybory.

Dlatego, że społeczeństwo – jak się rozmawia z prostymi ludźmi, którzy mają swój lewicowy życiorys, i mogą być bliżej, na przykład, myślenia o Rosji jako o bliższym partnerze, to Polak nie jest dzisiaj wrogiem Rosji! Ja to powtarzam.

Wrogiem Rosji są elity polityczne, które są nastawione przez Amerykanów negatywnie  w stosunku do Rosji, i taka jest polityka polska, niestety, nieszczęśliwa, niedobra. My powinniśmy walczyć z tym.

Jeżeli będzie wykorzystana w kampanii wyborczej ta nuta, to jest to błąd. Nikt nic nie osiągnie w ten sposób, a zrobimy sobie tylko wielki problem, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe.

Chodzi nam o przyjazne, spokojne relacje. A podkreślanie historycznych, jeżeli były, błędów, to trzeba je wytykać, ale ze strony Rosji było wiele elementów, które wykazywały, że Rosja przeprasza za pewne rzeczy, które się wydarzyły w latach 1939 – 1940.

Ja pamiętam jedno: 1945 rok i zawieszenie flagi w maju w Berlinie, zakończenie wojny, wyzwolenie Polski kosztem 600 tysięcy żołnierzy rosyjskich, radzieckich w tamtym okresie. Taka danina krwi, oddana na rzecz wyzwolenia Polski to jest coś.

Powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy to podkreślać, powinniśmy to szanować.

Mam nadzieję, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości nie będą grali historyczną nutą, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, bo to jest wielki błąd i na tym można tylko przegrać.

  Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Senatorze.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019032010086814-Polska-Rosja-Senator-Grubski-Prezydent-Putin-powinien-by-honorowym-gosciem-na-Westerplatte-Leonid-Swiridow/