Aktualności

Bokserzy Widzewa Łódź i MSMS zebrali brawa za walki w Akademii Holistycznej

Akademia Holistyczna w Skarżysku Kamiennej była areną ciekawego turnieju bokserskiego, w którym z bardzo dobrej strony pokazali się pięściarze Widzewa Łódź, podopieczni trenera Bogdana Szuby. Organizatorem turnieju w Skarżysku Kamiennej, który odbył się w Akademii Holistycznej był trener Skarżyskiego Klubu Bokserskiego Krzysztof Ogłoza – napisano w Dzienniku Łódzkim z 28 i 29 stycznia 2019 r.

Uważam, że pod okiem utalentowanego trenera, jakim jest Bogdan Szuba, talenty młodzieży na pewno będą się rozwijać. Warto wspierać tę grupę zdolnych bokserów. Cieszy mnie, że są organizowane tego typu turnieje. Młodzi zawodnicy mają okazję skonfrontować swoje umiejętności z reprezentantami innych klubów. Tylko w ten sposób, przy pełnym zaangażowaniu na treningach, możemy wychować mistrzów.

Czytaj więcej: https://dzienniklodzki.pl/bokserzy-widzewa-lodz-i-msms-zebrali-brawa-za-walki-w-akademii-holistycznej-zdjecia/ar/13841668#sport

 

O kanalizacji. Pasztet po łódzku, Express Ilustrowany

Express Ilustrowany z 25.01.2019 r.

A chodzi o mój wywiad dla Sputnika https://pl.sputniknews.com/opinie/201901229635542-Polska-MSZ-Iran-11-lat-pracy-spuszczone-do-kanalizacji-Grubski/

71. posiedzenie Senatu – zakończono obrady

24 stycznia 2019 r. zakończyło się   71. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba przyjęła ustawę budżetową, której założenia przedstawił premier Mateusz Morawiecki i której został poświęcony pierwszy dzień senackiej debaty. Senat podjął uchwałę w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Przed przystąpieniem do obrad w środę senatorowie uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego 14 stycznia 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zmarłego 3 stycznia br. senatora III kadencji Leszka Lackorzyńskiego.

W czwartek Izba, w obecności Krystyny Małkowskiej-Żaby, wnuczki Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz licznych przedstawicieli organizacji harcerskich, podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej – twórców polskiego harcerstwa (projekt grupy senatorów). „Chcemy, aby kolejne pokolenia harcerek i harcerzy kontynuowały ich dzieło w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim” – napisano w uchwale. Senat,  pragnąc uczcić Andrzeja i Olgę Małkowskich, wyraził uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży.

Senatorowie, w obecności marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, podjęli uchwałę w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (inicjatywa grupy senatorów). Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich” – czytamy w uchwale.

Izba podjęła uchwałę upamiętniająca Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965-2019). W debacie ścierały się głosy zwolenników projektów uchwały przygotowanych przez senatorów PiS i senatorów PO. W uchwale zaproponowanej przez Komisję Ustawodawczą czytamy: „14 stycznia 2019 roku zmarł w wyniku ciężkich ran zadanych przez zamachowca Paweł Adamowicz – długoletni Prezydent Gdańska, samorządowiec i działacz demokratycznej opozycji. Zginął po ataku w czasie wystąpienia na zgromadzeniu publicznym w Gdańsku, na którym jego mieszkańcy wyrażali swoją solidarność z potrzebującymi w naszym kraju. Ta tragiczna śmierć wstrząsnęła Polską i odbiła się szerokim echem za granicą, wywołując współczucie dla Bliskich Zmarłego Prezydenta oraz powszechne potępienie zbrodni, której padł ofiarą”. Podkreślono w niej, że budował on przyszłość Gdańska, nie zapominając, jak ważne dla współczesnych są historia i korzenie. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla zasług Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, które położył w swojej działalności publicznej. Senat apeluje o poszanowanie demokratycznych metod oraz okazywanie wzajemnego szacunku przez wszystkich uczestników życia publicznego w Polsce. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko pod tym warunkiem można służyć godnie i skutecznie dobru wspólnemu i budowie pomyślności Naszej Ojczyzny” – napisano w uchwale.

Bez poprawek Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2019 (projekt rządowy), która zakłada utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. W ustawie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wyniesie 1,7% PKB, a PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Ustawa przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna – o 5,9%. Uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-procentowej stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia środki na m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 +” i „Dobry start”, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów.

Przyjęta bez poprawek została ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Senatorowie przyjęli z 17. poprawkami, głównie doprecyzowującymi,  nowelizację prawa własności przemysłowej (projekt rządowy), implementującą unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych. Wprowadzono poprawkę proponującą przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy: z dnia po ogłoszeniu – na 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Senat przyjął dwa senackie projekty ustaw i wniósł je do Sejmu. Pierwszy to projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. Przewiduje on, że każde postanowienie sądu pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym będzie mogło być przez nich zaskarżone.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., który  przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11374,71-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

71. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

24 stycznia 2019 r. Senat wznowił obrady.

Izba, w obecności Krystyny Małkowskiej-Żaby, wnuczki Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz licznych przedstawicieli organizacji harcerskich, podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej (projekt grupy senatorów). Senat – wyrażając uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży – pragnie uczcić pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.

Izba, w obecności marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, podjęła uchwałę w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (inicjatywa grupy senatorów). Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich”.

Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeśli Komisja Ustawodawcza przygotuje sprawozdanie w sprawie projektów uchwał upamiętniających prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, to na tym posiedzeniu odbędzie ich drugie czytanie.

Senat rozpatrzy też:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatnościbezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowelizację prawa własności przemysłowej (projekt rządowy), implementującą unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych.

Senat ustosunkuje się ponadto do 2 projektów ustaw.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15). Przewiduje, że każde postanowienie sądu, pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym, będzie mogło być przez nich zaskarżone. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Izba dokona też zmian w składzie komisji senackich.

fot. Senat RP

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11374,71-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

71. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień obrad za nami

23 stycznia 2019 r. po południu zakończył się pierwszy dzień obrad 71. posiedzenia Senatu. Senatorowie tego dnia rozpatrzyli ustawę budżetową na 2019 r. Ten budżet w Senacie przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Głosowania nad ustawą odbędą się pod koniec posiedzenia Senatu.

Izba wznowi obrady 24 stycznia br. o godz. 9.00 od drugiego czytania dwóch uchwał: w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego i w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego. Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeśli Komisja Ustawodawcza przygotuje sprawozdanie w sprawie projektów uchwał upamiętniających prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Izba przeprowadzi ich drugie czytanie.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego 14 stycznia 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zmarłego 3 stycznia 2019 r. senatora III kadencji Leszka Lackorzyńskiego.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2019 (projekt rządowy), która zakłada utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, wyniesie 1,7% PKB, a PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Projekt budżetu przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna – o 5,9%. Uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-procentowej stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia środki m.in. na kontynuację programów „Rodzina 500 +”, „Dobry start”, na podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów i dalszy wzrost wydatków na obronność.

Przedstawiając budżet państwa na 2019 r., premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że spełnia on wszystkie wymogi Unii Europejskiej. „Jest to dobry budżet, który daje dobre perspektywy wzrostu gospodarczego i jednocześnie zabezpiecza wszystkie nasze programy społeczne, a więc jest budżetem solidarnościowym” – mówił premier. Dodał, że są też rezerwy na wypadek ewentualnego spowolnienia koniunktury w światowej gospodarce czy w strefie euro. Szef rządu poinformował, że Polska w ostatnich 5 kwartałach rozwijała się w tempie nie mniejszym niż 5%. „To jest ewenement w Unii Europejskiej. Spośród dużych krajów rozwijamy się zdecydowanie najszybciej” – podkreślił.  W ocenie premiera przewidywany deficyt budżetowy w 2019 r. w wysokości 28,5 mld zł jest „założeniem konserwatywnym”. Jak zaznaczył, wykonanie budżetu raczej będzie lepsze, na co wskazują wyniki za rok 2018. Deficyt budżetowy miał wynosić ok. 1,5% PKB, a prawdopodobnie wyniesie ok. 0,5%, tzn. ok. 10–11 mld zł. Premier podkreślił, że jest to efekt skutecznej polityki podatkowej.

Senat podczas tego posiedzenia  rozpatrzy też:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatnościbezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowelizację prawa własności przemysłowej (projekt rządowy), implementującą unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych.

Senat ustosunkuje się do 2 projektów ustaw. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15). Przewiduje, że każde postanowienie sądu, pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym, będzie mogło być przez nich zaskarżone. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Zaplanowano drugie czytanie 2 projektów uchwał okolicznościowych. W projekcie uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (inicjatywa grupy senatorów) Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich”. W projekcie uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego (projekt grupy senatorów) Izba – wyrażając uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży – pragnie uczcić pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.

Podczas 71. posiedzenia Izba wprowadzi też zmiany w składzie komisji senackich.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11363,71-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

71. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

23 stycznia 2019 r. rozpoczęło się 71. posiedzenie Senatu.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego 14 stycznia 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zmarłego 3 stycznia 2019 r. senatora III kadencji Leszka Lackorzyńskiego.

Izba rozpatruje ustawę budżetową na rok 2019 (projekt rządowy), która zakłada utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, wyniesie 1,7% PKB, a PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Projekt budżetu przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna – o 5,9%. Uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-procentowej stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia środki m.in. na kontynuację programów „Rodzina 500 +”, „Dobry start”, na podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów i dalszy wzrost wydatków na obronność.

Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzy też:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowelizację prawa własności przemysłowej (projekt rządowy), implementującą unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych.

Senat ustosunkuje się do 2 projektów ustaw. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15). Przewiduje, że każde postanowienie sądu, pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym, będzie mogło być przez nich zaskarżone. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Zaplanowano także drugie czytanie 2 projektów uchwał okolicznościowych. W projekcie uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego(inicjatywa grupy senatorów) Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich”. W projekcie uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego (projekt grupy senatorów) Izba – wyrażając uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży – pragnie uczcić pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.

Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeśli Komisja Ustawodawcza przygotuje sprawozdanie w sprawie projektów uchwał upamiętniających prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Izba przeprowadzi ich drugie czytanie.

Podczas 71. posiedzenia Izba dokona też zmian w składzie komisji senackich.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11363,71-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

„11 lat pracy spuszczone do kanalizacji przez działania polskiego MSZ” [wywiad dla Sputnika, 22.01.2018]

„Jest mi bardzo przykro, ja przepraszam Irańczyków. Jeżeli ten artykuł dotrze do nich, to bardzo ich przepraszam za to zachowanie polskiego MSZ”. Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

—  Panie Senatorze, wiem, że Pan od jedenastu lat jest przewodniczącym grupy parlamentarnej polsko-irańskiej. Ostatnio pogorszyły się bardzo stosunki między Polską a Iranem. Związane to wszystko jest ze znaną konferencją bliskowschodnią, która, jak wydaje się, odbędzie się jednak w Warszawie w lutym tego roku. Co Pan o tym myśli?

— Nie przypuszczałem nigdy w życiu, że takiego faulu dopuści się polski MSZ w stosunku do przyjaznego narodu i przyjaznego państwa dla Polski, jakim jest Iran.

My jedenaście lat pracujemy nad tym, aby przez cały czas pokazywać, że te relacje — parlamentarne, gospodarcze, przyjacielskie — są bardzo dobre.

Podkreślamy elementy, które przez nas zostały w historii stworzone, czyli pobyt polskich obywateli świetnie przyjętych na terenie Iranu, brak zgody ze strony Iranu na to, aby były rozbiory w Polsce. To przez cały czas świadczy, że Irańczycy wobec nas są narodem zaprzyjaźnionym.

Polska zachowała się w sposób skandaliczny, polski MSZ zachował się w sposób skandaliczny.

Proszę zauważyć, jak doszło do tej konferencji. To już nie jest kwestią nawet samego zachowania, ale to jest postawa Polski jako kraju.

Jak my się szanujemy, jeżeli amerykański sekretarz stanu ogłasza, że będzie pokojowa konferencja na temat Bliskiego Wschodu. Polacy czekają kilkanaście godzin, zastanawiają się. Już wiadomo, że oni nie byli do tego kompletnie przygotowani, bo żadnej informacji na ten temat nie było. Ogłaszają, że w to wchodzą, nie zapraszając na tę konferencję Iranu.

To jest faul, to jest zachowanie skandaliczne, popsuliśmy sobie świetne relacje z Iranem. Mogliśmy rozwijać relacje gospodarcze. A przede wszystkim w stosunku do tego wspaniałego narodu zachowaliśmy niewiarygodnie źle.

—  Mówił Pan o relacjach gospodarczych. Jakie w ogóle relacje gospodarcze w tej chwili są pomiędzy Polską a Iranem?

— Wykonano olbrzymią pracę ze strony poprzedniego ambasadora, który spotkał się z dziesiątkami, setkami przedsiębiorców w Polsce, z dużymi przedsiębiorcami, miliarderami, z małymi przedsiębiorstwami, zachęcając do tego, aby wymiana gospodarcza z Polski w jedną stronę  i do Polski z innej strony, funkcjonowała.

Szło to bardzo ciężko, bo, oczywiście sankcje gospodarcze, obowiązujące już dwunasty rok, były bardzo napięte. Ta sytuacja, jak też oczekiwania na to, co będzie po kwestii wypowiedzenia przez Amerykanów porozumienia nuklearnego również wywierały swój wpływ, ale te relacje funkcjonują, obroty gospodarcze między Polską a Iranem powoli, ale systematycznie wzrastają.

Wzrasta przede wszystkim w ramach gospodarki wymiana turystyczna. Bardzo dużo osób korzysta z tego pięknego kraju, korzysta ze starożytnej historii tego kraju. Była szansa na robienie przez nas dużego biznesu również w obszarach, jakie Amerykanie wskazują jako dla nich złe, czyli w obszarze ropy i gazu.

My dzisiaj kupujemy drogi gaz w Ameryce. A mogliśmy zarówno z Iranu, jak też z Rosji ściągać tani gaz i ropę naftową. Nie robimy tego. Popełniamy kolejny błąd.

—  Pan mówił o wymianie turystycznej. Przecież tydzień temu była informacja o tym, że Iran już nie będzie wydawać wiz turystycznych dla Polaków, a później ta informacja została zdementowana. Jak wygląda sytuacja? 

— Irańczycy, a ja przeglądałem dzisiaj zawartość Internetu, na pewnym etapie zdementowali tę sytuację, sugerując, że była to informacją medialną, skierowana po to, aby pokazać, że to odwet ze strony Iranu za zachowanie Polski.

Polska nie wiedziała, jak w tej sytuacji zachować się. Nasz MSZ popełnił tę gafę i próbował szukać jakiegoś rozwiązania.

Myślę, że wszystko wróciło do normy, ale Iran ma dzisiaj w sercu wielką zadrę.

Polski naród poprzez MSZ zrobił głupi krok, było to głupie, idiotyczne zachowanie. Polscy przedstawiciele w MSZ spowodowali wielką zadrę w relacjach polsko-irańskich.

To oczywiście będzie się odbijało na przyszłość.

My nie możemy dzisiaj stwarzać sytuacji, w której robimy na terenie Polski konferencję wspólnie z Amerykanami, i nawet pani Mogherini nie przyjeżdża do Warszawy jako osoba, zajmująca się sprawami zagranicznymi w ramach Unii Europejskiej.

Działamy wbrew Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, nawet w przypadku zerwania porozumienia amerykańskiego z Iranem w zakresie programu nuklearnego, zachowuje się kompletnie inaczej. Stwarza fundusze, dotyczące wspierania swoich przedsiębiorstw, które funkcjonują na terenie Iranu, aby te sankcje, które Amerykanie próbują nakładać, sankcje, moim zdaniem, niesprawiedliwe i nie mające żadnych podstaw prawnych, nie uderzały w te firmy.

Polacy zachowują się kompletnie inaczej, głupio zachowują się. Polski MSZ jest po prostu dzisiaj rozchwianą instytucją, która nie potrafi działać w interesie polskiego obywatela.

Iran jest przecież państwem perspektywicznym z punktu widzenia polskiej gospodarki. I my tego nie wykorzystujemy.

—  Panie Senatorze, a co z PGNiG, bo czytałem, że biuro PGNiG w Teheranie już zamknięto?

— Wszystkiego rodzaju przymiarki, dotyczące gazu, PGNiG, ropy naftowej były, przynajmniej rok temu, bardzo zaawansowane, chyba nawet jeden tankowiec z ropą popłynął w pewnym momencie od strony irańskiej.

I to dlatego, że ten gaz jest gazem tańszym, jest gazem, który można by pozyskiwać z korzyścią dla polskiej gospodarki.  Byłoby dobrze, gdyby PGNiG znalazło tam miejsce, a przecież naraża się na terror Amerykanów w stosunki do Iranu i wycofuje się ze względu na to, że Amerykanie tego chcą — nie Polacy.

Amerykanie chcą, żebyśmy nie robili tam żadnych interesów, nawet wbrew naszym interesom. To jest oczywiście chore.

I dodam jeszcze jedno: polski rząd powinien sobie wziąć naprawdę do serca jedną rzecz — prezydent Trump jest prezydentem bardzo nie lubianym w Ameryce. Pokazują to dzisiaj sondaże, wypowiedzi Amerykanów. Prezydent USA będzie na stanowisku tylko do końca tej kadencji i nie będzie wybrany, moim zdaniem, dalej.

Postawiliśmy na człowieka, który wprowadza nas w konflikt z wieloma krajami, w konflikt z Rosją, w konflikt z Teheranem, nie potrzebny, nie korzystny dla Polski. To jest bardzo zła informacja, bardzo złe zachowanie.

Jest mi bardzo przykro, ja przepraszam Irańczyków. Jeżeli ten artykuł dotrze do nich, to bardzo ich przepraszam za to zachowanie polskiego MSZ.

Dlatego, że jedenaście lat pracy dwudziestu kilku parlamentarzystów, posłów i senatorów, pań i panów, zostają spuszczone do kanalizacji przez działania polskiego MSZ. To jest niedopuszczalne.

My zrobiliśmy wielką pracę po to, żeby pokazać, że nawet jeśli popełniano błędy ze strony MSZ, jeśli polskie zachowania nie były do końca czytelne, to tłumaczyliśmy to Irańczykom. Irańczycy zakochali się w Polsce, mieli świetne relacje parlamentarne.

I jedną głupią decyzją, nie polską decyzją, bo to jest decyzją Amerykanów, niestety, psujemy historię kilkunastu lat świetnej współpracy z okresu ostatniego i tych kilkuset lat współpracy historycznej między Polską a Iranem.

—  Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Senatorze.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/201901229635542-Polska-MSZ-Iran-11-lat-pracy-spuszczone-do-kanalizacji-Grubski/ 

Wokół polsko-amerykańskiej konferencji ws. Bliskiego Wschodu i Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej

Sprostuję – od 11 lat, już trzecią kadencję, jestem przewodniczącym Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej.

Express Ilustrowany, 18.01.2019 r.

71. posiedzenie Senatu – zapowiedź

23–24 stycznia 2019 r. odbędzie się 71. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim ustawę budżetową na rok 2019 (projekt rządowy), która zakłada utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, wyniesie 1,7% PKB, a PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Projekt budżetu przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna – o 5,9%. Uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-procentowej stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia środki m.in. na kontynuację programów „Rodzina 500 +”, „Dobry start”, na podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów i dalszy wzrost wydatków na obronność.

Podczas tego posiedzenia Izba przeprowadzi też drugie czytanie 2 projektów uchwał. W uchwale w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego(inicjatywa grupy senatorów) Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich”.

Z kolei w uchwale w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego (projekt grupy senatorów) Izba – wyrażając uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży – pragnie uczcić pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa. „Mamy nadzieję, że przez wiele kolejnych lat harcerstwo będzie ważnym punktem odniesienia dla młodych w podejmowaniu życiowych decyzji, wyzwaniem i polem służby dla naszego Narodu i Państwa” – napisano w projekcie uchwały.

Zaplanowano także drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (projekt Komisji Ustawodawczej), dostosowującego prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). TK orzekł, że przepis ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, nie zawiera też wytycznych co do treści rozporządzenia. Projekt nowelizacji przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Podczas 71. posiedzenia Izba dokona też zmian w składzie komisji senackich.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11363,71-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html

Łódź po morderstwie prezydenta Gdańska [Express Ilustrowany, 16.01.2019 r.]

13 stycznia 2019 r. zamordowany został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Do 17 stycznia br. obowiązywać ma żałoba narodowa.

Konflikt i nienawiść na polskiej scenie politycznej trwa permanentnie od 2005 roku. Dwie partie w Polsce wymyśliły sobie funkcjonowanie na zasadzie konfliktu, który nakręca społeczeństwo. To nakręcanie jednych na drugich, to podsycanie nienawiści spowodowały, że ktoś niezrównoważony psychicznie, tak jak Ryszard Cyba w 2010 roku, który zamordował Marka Rosiaka w biurze PiS, a teraz Stefan W. atakujący Pawła Adamowicza, podnosi rękę na polityka. To jest chore. Jedni są warci drugich. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam. Bardzo współczuję rodzinie prezydenta Adamowicza