Aktualności

MSZ poparł film o polskich uchodźcach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomendowało inicjatywę realizacji filmu dokumentującego pobyt polskich żołnierzy i cywilów na terytorium Iranu, po opuszczeniu przez nich Związku Sowieckiego. Wcześniej inicjatywę poparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej

film o tematyce uchodźstwa Polaków-żołnierzy Armii Andersa oraz towarzyszących im cywilów – z terenu ZSRS do Iranu – maj 2016

Jako przewodniczący Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej uważam, iż należy wesprzeć realizację przez polskich filmowców obrazu o tematyce uchodźstwa Polaków-żołnierzy Armii Andersa oraz towarzyszących im cywilów – z terenu ZSRS do Iranu.To dramatyczna historia. Inicjatywę wsparło również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej

nazwa „Teherańska” dla miejskiego obiektu w stolicy – maj 2016

Warszawska Rada Miasta oraz stołeczny magistrat rozpatrują moją propozycję ws. nadania nazwy „Teherańska” jednemu z miejskich obiektów w Warszawie. Wiceprzewodnicząca RM Ewa Masny-Askanas przekazała – w imieniu Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego – sprawę do Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy.

Więcej

Oświadczenie ws. uruchomienia środków finansowych z rezerwy celowej na rzecz hospicjów stacjonarnych w regionie łódzkim – 29 kwietnia 2016 r.

Łódź to jedyne duże miasto w Polsce nieposiadające do tej pory stacjonarnej placówki dla dorosłych w stanie terminalnym z powodu chorób nowotworowych. Potrzeba utworzenia takiej placówki jest ogromna, jako że wśród zachorowań terminalnych i przewlekłych 90 proc. to zachorowania ludzi powyżej 50. roku życia. Dzięki Stowarzyszeniu „Hospicjum Łódzkie” pojawiła się szansa rozwiązania tego problemu. Organizacja otrzymała od Łodzi na mocy użyczenia budynek przy ul. Pojezierskiej. Jego remont i modernizacja to koszt ok. 16 mln zł. Stowarzyszenie zainwestowało już 1 mln zł ze środków własnych i wykorzystuje różne możliwości pozyskania środków na tą inwestycję. Jeśli uzbiera 15 proc. środków własnych, może pozyskać dofinansowanie unijne. Dodatkowe fundusze pojawiły się w ramach rezerwy celowej na hospicja w województwie łódzkim – 20.000 tys. zł. Kiedy zostaną uruchomione? O to zapytałem premier RP w oświadczeniu senatorskim. W odpowiedzi na nie udzielonej przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzynę Głowalę czytamy, że Wojewoda Łódzki wystąpił do Ministra Finansów o zwiększenie budżetu województwa łódzkiego o te środki i ma zamiar uruchomić rezerwę.

 

Ulgi dla weteranów – list do Rady Miejskiej w Łodzi 31.03.2016 r.

Weterani również powinni być beneficjentami ulg na przejazdy MPK oraz wejścia do miejskich placówek i instytucji. Zwróciłem się dziś w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Liczę, że Rada Miejska w Łodzi podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Więcej

Kolejne cztery lata przewodniczenia Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej

Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna10 marca zostałem wybrany na trzecią już kadencję przewodniczącym Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej. Kadencja potrwa 4 lata

Oświadczenie senatorów PO ws. zachowania prezydenta Andrzeja Dudy – 10.03.2016 r.

Prezydent Andrzej Duda w sposób niezgodny z wielopokoleniową tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu. Ja i inni senatorowie PO wystosowaliśmy oświadczenie w tej sprawie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Jest ono dostępne na Link

Oświadczenie ws. organizacji czasu pracy Senatu

W IX kadencji Senatu obrady zwykły być pospieszne, często prowadzone w nocy, niejednokrotnie ogłaszane są przerwy, które łącznie trwają wiele godzin. Bywa, że trzy-cztery ustawy są procedowane przez dwa dni. Wraz z grupą siedemnastu innych senatorów zaapelowaliśmy ww wspólnym oświadczeniu senatorskim o większą dbałość o  organizację czasu pracy Senatu.

Oświadczenie ws. zachowania Prezydenta RP – 10 marca 2016 r.

Prezydent Andrzej Duda w sposób niezgodny z wielopokoleniową tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu. Przeinaczył słowa pieśni „Boże, coś Polskę”. Ja i inni senatorowie PO wystosowaliśmy oświadczenie w tej sprawie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Oby to był jedynie efekt chwilowej słabości, a nie chęć upokorzenia wielu Polaków.

List do dyrektorów łódzkich podstawówek , w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy sportów: zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów – 2.02.2016 r.

Wystosowałem następujący list do dyrektorów łódzkich podstawówek, w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów: „Bardzo cieszy mnie zaangażowanie szkoły w propagowanie aktywnego stylu życia i udział w międzyszkolnych programach oraz zawodach sportowych. Podejmowane przez Panią Dyrektor/Pana Dyrektora i grono nauczycielskie różnorodne działania mające na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu oraz poznania zasad zdrowego odżywiania są bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia młodych ludzi.

Więcej