Aktualności

nazwa „Teherańska” dla miejskiego obiektu w stolicy – maj 2016

Warszawska Rada Miasta oraz stołeczny magistrat rozpatrują moją propozycję ws. nadania nazwy „Teherańska” jednemu z miejskich obiektów w Warszawie. Wiceprzewodnicząca RM Ewa Masny-Askanas przekazała – w imieniu Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego – sprawę do Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy.

Więcej

Oświadczenie ws. uruchomienia środków finansowych z rezerwy celowej na rzecz hospicjów stacjonarnych w regionie łódzkim – 29 kwietnia 2016 r.

Łódź to jedyne duże miasto w Polsce nieposiadające do tej pory stacjonarnej placówki dla dorosłych w stanie terminalnym z powodu chorób nowotworowych. Potrzeba utworzenia takiej placówki jest ogromna, jako że wśród zachorowań terminalnych i przewlekłych 90 proc. to zachorowania ludzi powyżej 50. roku życia. Dzięki Stowarzyszeniu „Hospicjum Łódzkie” pojawiła się szansa rozwiązania tego problemu. Organizacja otrzymała od Łodzi na mocy użyczenia budynek przy ul. Pojezierskiej. Jego remont i modernizacja to koszt ok. 16 mln zł. Stowarzyszenie zainwestowało już 1 mln zł ze środków własnych i wykorzystuje różne możliwości pozyskania środków na tą inwestycję. Jeśli uzbiera 15 proc. środków własnych, może pozyskać dofinansowanie unijne. Dodatkowe fundusze pojawiły się w ramach rezerwy celowej na hospicja w województwie łódzkim – 20.000 tys. zł. Kiedy zostaną uruchomione? O to zapytałem premier RP w oświadczeniu senatorskim. W odpowiedzi na nie udzielonej przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzynę Głowalę czytamy, że Wojewoda Łódzki wystąpił do Ministra Finansów o zwiększenie budżetu województwa łódzkiego o te środki i ma zamiar uruchomić rezerwę.

 

Ulgi dla weteranów – list do Rady Miejskiej w Łodzi 31.03.2016 r.

Weterani również powinni być beneficjentami ulg na przejazdy MPK oraz wejścia do miejskich placówek i instytucji. Zwróciłem się dziś w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Liczę, że Rada Miejska w Łodzi podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Więcej

Kolejne cztery lata przewodniczenia Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej

Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna10 marca zostałem wybrany na trzecią już kadencję przewodniczącym Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej. Kadencja potrwa 4 lata

Oświadczenie senatorów PO ws. zachowania prezydenta Andrzeja Dudy – 10.03.2016 r.

Prezydent Andrzej Duda w sposób niezgodny z wielopokoleniową tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu. Ja i inni senatorowie PO wystosowaliśmy oświadczenie w tej sprawie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Jest ono dostępne na Link

Oświadczenie ws. organizacji czasu pracy Senatu

W IX kadencji Senatu obrady zwykły być pospieszne, często prowadzone w nocy, niejednokrotnie ogłaszane są przerwy, które łącznie trwają wiele godzin. Bywa, że trzy-cztery ustawy są procedowane przez dwa dni. Wraz z grupą siedemnastu innych senatorów zaapelowaliśmy ww wspólnym oświadczeniu senatorskim o większą dbałość o  organizację czasu pracy Senatu.

Oświadczenie ws. zachowania Prezydenta RP – 10 marca 2016 r.

Prezydent Andrzej Duda w sposób niezgodny z wielopokoleniową tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu. Przeinaczył słowa pieśni „Boże, coś Polskę”. Ja i inni senatorowie PO wystosowaliśmy oświadczenie w tej sprawie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Oby to był jedynie efekt chwilowej słabości, a nie chęć upokorzenia wielu Polaków.

List do dyrektorów łódzkich podstawówek , w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy sportów: zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów – 2.02.2016 r.

Wystosowałem następujący list do dyrektorów łódzkich podstawówek, w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów: „Bardzo cieszy mnie zaangażowanie szkoły w propagowanie aktywnego stylu życia i udział w międzyszkolnych programach oraz zawodach sportowych. Podejmowane przez Panią Dyrektor/Pana Dyrektora i grono nauczycielskie różnorodne działania mające na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu oraz poznania zasad zdrowego odżywiania są bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia młodych ludzi.

Więcej

Oświadczenie ws. taboru kolejowego

Od kilku lat PKP InterCity deklarowało zakup piętrowych wagonów do obsługi trasy Łódź-Warszawa. Mogą one pomieścić większą ilość pasażerów niż tradycyjne składy, a popularność tej trasy stale wzrasta. Niestety, 21 stycznia br. spółka poinformowała o rezygnacji z tych planów. Do dyspozycji pasażerów pozostaną więc przede wszystkim klasyczne, wiekowe wagony o małej pojemności. Niedługo zostanie otwarty zmodernizowany Dworzec Łódź-Fabryczna, a czas podróży pociągiem na linii Warszawa-Łódź ma ulec znacznemu skróceniu, co prawdopodobnie doprowadzi do jeszcze większej liczby chętnych do skorzystania z oferty PKP. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania kwestię skrócenia czasu podróży oraz w ogóle sens modernizacji trasy. W oświadczeniu senatorskim zapytałem, w jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza rozwiązać zaistniały problem i jaki tabor ma obsługiwać tą trasę.

W odpowiedzi udzielonej przez Piotra Stommę, Podsekretarza Stanu, usłyszałem, że PKP Intercity wykonuje połączenia kolejowe w omawianej relacji na zasadach komercyjnych, dlatego też nie może ubiegać się o pomoc publiczną w formie dofinansowania inwestycji ze środków publicznych na zakup taboru do obsługi tej trasy. Istnieje jednak możliwość pozyskania takich środków w ramach pomocy regionalnej. Niezbędne jednak jest notyfikowanie projektu przez Komisję Europejską. Jest to proces skomplikowany i długotrwały. Spółka stoi na stanowisku, że zakup piętrowych wagonów wiąże się dla niej ze zbyt dużym ryzykiem. Ewentualne ubieganie się spółki o środki w ramach pomocy regionalnej jest uwarunkowane od analiz ekonomicznych i finansowych. Samo Ministerstwo rozważa natomiast wykonywanie przewozów na zasadach komercyjnych lub w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.

Liczę, że ten problem uda się pomimo wszystko rozwiązać. Pasażerowie powinni podróżować w komfortowych warunkach. Codziennie tę trasę pokonują setki ludzi – jedni jeżdżą do pracy, inni odwiedzają rodziny i znajomych, a jeszcze inni – są turystami. Sprawne i komfortowe połączenie jest ważne dla rozwoju gospodarczo-turystycznego obu miast.

 

List do dyrektor ŁOW NFZ w Łodzi ws. badań dla dzieci i kontraktowania badań dla dzieci i młodzieży z zakresu medycyny sportu w oparciu o wytypowane przychodnie miejskie – 29.01.2016

W dniu 25 stycznia br. w UMŁ odbyła się debata poświęcona sportom siłowym oraz działaniom na rzecz popularyzacji wśród dzieci i młodzieży aktywnego trybu życia. Jednym z głównych wniosków podsumowujących przedmiotowe spotkanie jest konieczność podjęcia kroków w celu stworzenia sprawnego systemu z zakresu medycyny sportu, umożliwiającego dzieciom i młodzieży wykonywanie w szybkim czasie bezpłatnych badań lekarskich, niezbędnych przed rozpoczęciem treningów, a także przed zawodami.

Więcej