Aktualności

I rocznica wyborów do IX kadencji Senatu RP

Dziś, 25 października 2016 r.,  mija rok od ostatnich wyborów parlamentarnych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oddanie na mnie 72.276 głosów 🙂

Plebiscyt Dziennika Łódzkiego: oceń posłów i senatorów z woj.łódzkiego

Jako, że dobiega końca pierwszy rok tej kadencji parlamentu, rozpoczyna się kolejny plebiscyt Dziennika Łódzkiego, w którym mogą Państwo ocenić moją i innych parlamentarzystów pracę. Głosowanie rozpoczyna się 7 października, a zakończy 31 października.

SPOSOBY GŁOSOWANIA

SMS

Osoby, które pozytywnie oceniają danego senatora, wysyłają SMS o treści: OS.numerkandydata.TAK.

Osoby, które negatywnie oceniają danego senatora, wysyłają SMS o treści: OS.numerkandydata.NIE.

Osoby, które pozytywnie ocenią swojego posła, wysyłają SMS o treści: OP.numerkandydata.TAK.

Osoby, które negatywnie oceniają swojego posła, wysyłają SMS o treści: OP.numerkandydata.NIE.

SMS należy wysłać pod numer 72355, koszt – 2,46 zł z VAT.

Można wysłać dowolną liczbę SMS-ów

 

FACEBOOK

W ten sposób można oddać jeden głos w ciągu doby. Jeden głos to trzy punkty na TAK lub na NIE

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone oficjalnie 4 listopada w „Dzienniku Łódzkim”.

http://www.dzienniklodzki.pl/akcje/ocen-parlamentarzystow-z-lodzkiego/a/ocen-z-nami-poslow-i-senatorow-z-wojewodztwa-lodzkiego-plebiscyt,10710424/

Sami zdecydujcie, jak zmienić Łódź. Głosowanie na budżet obywatelski dobiega końca

Jeszcze tylko nieco ponad tydzień został na elektroniczne głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Łodzianie mają na to czas tylko do 9 października do 24:00. Tym razem głosujemy na maksymalnie 5 zadań osiedlowych i maksymalnie 5 ogólnomiejskich. Głosowanie jest możliwe poprzez stronę https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/.

Polecam szczególnie zadania związane ze sportem, jako że to inwestycja przede wszystkim w siebie samych. Warte uwagi są wszystkie wnioski dotyczące powiększenia sieci Łódzkiego Roweru Publicznego (lista wniosków na http://rowerobywatelski2017.pl/), wprowadzenia rowerów towarowych do ŁRP (L0032) czy powstania w mieście małych siłowni na świeżym powietrzu (tzw. workout parków) – w łódzkich parkach czy na Stawach Jana (np. zadanie G0236CH). Wczoraj polecałem również projekt B0170LA BEZPIECZNY DZIEDZINIEC PRZYKLASZTORNY – budowa stref parkowania, odpoczynku dla rowerzystów i pieszych przy klasztorze OO. Franciszkanów.

Katalog wniosków jest tak szeroki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są w nim także zadania z zakresu infrastruktury rowerowej i drogowej, wyposażenia łódzkiej służby zdrowia, placówek edukacyjnych, parków i terenów zielonych czy rekreacyjnych, Straży Miejskiej, doposażenia Bombonierki, sprowadzenia hipopotama do ZOO, nowych nasadzeń zieleni, organizacji różnego rodzaju wydarzeń i wiele innych propozycji.

Samo głosowanie jest niezwykle proste!

budzet_obywatelski_4

Propozycja dodatkowych ulg dla weteranów – 29 sierpnia 2016 r.

Wystąpiłem w marcu br. do Rady Miejskiej w Łodzi o przyznanie weteranom oraz weteranom poszkodowanym – uczestnikom misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju ulg na przejazdy komunikacją miejską oraz wejścia na miejskie obiekty sportowe i rekreacyjne, a także bilety wstępu do muzeów i innych miejskich instytucji kulturalnych.
W mojej opinii wprowadzenie programu ulg i zniżek dla tej grupy mieszkańców Łodzi to bardzo dobry sposób na okazanie naszego uznania i wdzięczności za ich służbę na rzecz działań pokojowych na świecie. To docenienie ich ciężkiej pracy, nierzadko w bardzo trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu warunkach.
Moim pismem w zakresie transportu zbiorowego zajęła się dziś Doraźna Komisja ds. Transportu. Radni nie uzyskali od urzędników informacji, ilu osób miałaby dotyczyć taka ulga. Z moich wyliczeń wynika, że w Łodzi jest około 100 weteranów, a w województwie łódzkim – około 130. Członkowie Komisji uzyskali jednak wyjaśnienie, że 50 proc. ulgi w opłatach za przejazdy taborem MPK już przysługuje weteranom poszkodowanym i pobierającym rentę. Podczas posiedzenia zastanawiano się także nad definicją określenia „weteran” oraz procesem weryfikacji statusu takiej osoby. Tą kwestię wyjaśnia ustawa o weteranach poza granicami państwa z 2011 r. Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Proponowane przeze mnie ulgi dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych wprowadzono już w Płocku i Wrocławiu.

Jestem zaskoczony takim obrotem sprawy…

Warto zagłosować na budżet obywatelski!

9 października o 24:00 zakończy się głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Tym razem głosujemy na maksymalnie 5 zadań osiedlowych i maksymalnie 5 ogólnomiejskich. Głosowanie jest możliwe poprzez stronę https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/.

Polecam projekt B0170LA BEZPIECZNY DZIEDZINIEC PRZYKLASZTORNY – budowa stref parkowania, odpoczynku dla rowerzystów i pieszych przy klasztorze OO. Franciszkanów. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów poruszających się w pobliżu klasztoru oo. Franciszkanów, wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni do parkowania dla parkujących w pobliżu klasztoru. W ramach niniejszego projektu przewidziano budowę parkingu wzdłuż muru seminarium duchownego – pomiędzy bramami, budowę chodnika po stronie muru klasztornego oraz stworzenie w ramach ul. Przyklasztorze 4 zielonych stref odpoczynku dla pieszych i rowerzystów wyposażonych w ławki i stojaki na rowery, zagospodarowanych kolorową zielenią niską i średnią.
budzet_obywatelski_1

Wystawa „Żołnierze Oddziału «Zenona» 34. Pułku Piechoty AK” – od 21 września 2016 r.

Wystawę, przygotowaną przez Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 1. Pułku Strzelców Konnych w Międzyrzecu Podlaskim, zaprezentowano w Senacie z inicjatywy wicemarszałek Marii Koc. Podczas uroczystości wicemarszałek przypomniała historię oddziału „Zenona” i miejsca szczególnie z nim związane: Bielsk Podlaski, Radzyń, Czyste czy Łosice, gdzie niezwykle żywo kultywowana jest pamięć o bohaterstwie jego żołnierzy.

Na ekspozycję składa się 128 zdjęć ukazujących żołnierzy oddziału, a także fotografii archiwalnych z lat II wojny światowej. Wystawa przybliża historię oddziału partyzanckiego, działającego podczas okupacji niemieckiej na Podlasiu, dowodzonego przez majora Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon”.

Mjr Stefan Wyrzykowski to żołnierz legenda. Był dowódcą grupy Kedywu Inspektoratu „Północ”, a następnie komendantem Oddziału Partyzanckiego 34. Pułku Piechoty AK na Podlasiu.W powojennej Polsce represjonowany, podobnie jak jego żołnierze, skazany na 6 lat więzienia. W peerelowskiej historiografii został zupełnie przemilczany.

Oddział „Zenona” wsławił się m.in. osłoną akcji wydobycia z Bugu w okolicy Sarnak i wywiezienia z Podlasia niemieckiego pocisku V2, a także ochroną radiostacji nadawczo-odbiorczej Komendy Głównej AK, oznaczonej kryptonimem R-31, zapewniającej łączność KG AK z rządem polskim w Londynie i obsługiwanej przez cichociemnego Stanisława Kujawińskiego „Żonkila”.

Zachęcam do obejrzenia wystawy13

12

11

26. posiedzenie Senatu RP – 21-22 września 2016 r.

1Pierwszy dzień obrad Senatu 21 września 2016 r. zdominowała dyskusja nad informacją przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. kiedy przewodnictwo w Radzie UE sprawowała Holandia. Informację przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Senat ponadto rozpatrzył nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a także nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Senatorowie rozpatrzyli nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, której projekt przygotował rząd. Zwiększa ona górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł. w latach 2015 – 2018. Nowela ma umożliwić uruchomienie środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa.Pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. Ustawa zakłada też przedłużenie do 2020 r. okresu finansowania dotacją budżetową zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o.o. Nowelizacja przewiduje też m.in. przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Senat omówił nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt tej noweli przygotował rząd. Zakłada ona przedłużenie na lata 2017-2019 obowiązywania dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji) dla samorządów województw. Przedłużenie działania obecnego systemu (tzw. janosikowego) było konieczne, ponieważ zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału obowiązują do końca 2016 r. Bez przedłużenia obecnych zasad samorządy województw nie otrzymałyby w 2017 r. i w kolejnych latach subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów. Nowela zakłada, że tak jak w 2016 r. w budżetach państwa na lata 2017-2019 zostanie utworzona rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich. Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest woj. mazowieckie.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt tej ustawy przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji. Jej celem jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

Senat na zakończonym 22 września 2016 r. posiedzeniu bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która zwiększa górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł, a także nowelę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużającą o 3 lata obecne zasady obliczania „janosikowego” dla województw. Senatorowie wprowadzili jedną poprawkę do  specustawy zwiększającej skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Izba na tym posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Więcej na http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,470,1.html, a także na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9082,zakonczylo-sie-26-posiedzenie-senatu.html 

Fot. Katarzyna Czerwińska

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wszystkie ziarna piasku – reportaż Bartka Sabeli o Saharze Zachodniej

sabelaSahara Zachodnia, ostatnia afrykańska kolonia i – jak mawiają sami Saharyjczycy – największe więzienie świata. Szesnaście lat wojny między partyzantami Frontu POLISARIO a wojskami marokańskimi i dwadzieścia pięć lat negocjacji nie przyniosły rozwiązania konfliktu. W jego wyniku połowa rdzennej ludności uciekła do Algierii i mieszka w obozach uchodźców. Druga żyje pod brutalną marokańską okupacją. Dzieli ich zbudowany przez Marokańczyków „mur wstydu” – fortyfikacja wojskowa, od której większy jest jedynie Wielki Mur Chiński. Tymczasem organizacje międzynarodowe, powołane by bronić pokoju na świecie, zdają się cierpieć na ciężki przypadek hipokryzji i przewlekłej niemocy.

Gdy Bartek Sabela jechał do El Aaiún, stolicy okupowanej Sahary Zachodniej, instrukcja, którą otrzymał od saharyjskich aktywistów, brzmiała: „Nie rozmawiaj z nikim dłużej niż czterdzieści sekund, nigdy nie podawaj żadnych szczegółów, miejsc, nazwisk”. Musiał kłamać, by przedostać się przez granicę, a ukrywając się przed marokańską policją, obserwował, jak wygląda życie w okupowanym mieście. Pojechał również na drugą stronę muru, na Terytoria Wyzwolone kontrolowane przez partyzantów walczącego o niepodległość POLISARIO. I do Algierii, gdzie przez wiele tygodni mieszkał w obozach dla saharyjskich uchodźców – jedynym w swym rodzaju w pełni zorganizowanym państwie na wygnaniu.

Tak brzmi opis wydanej w 2015 r. książki Bartka Sabeli.

Jest mi niezmiernie miło, że moje starania w zakresie wyzwolenia Sahary Zachodniej zostały zauważone przez autora „Wszystkich ziaren piasku”. Wnosiłem m.in., aby Polska zdecydowanie wsparła działania mające na celu wyzwolenie Sahary Zachodniej oraz o wyrażenie zgody na oficjalne przedstawicielstwo Frontu Polisario w Polsce.  Poniżej fragment książki B. Sabeli.fotafa5

Zapisz

Zapisz

Nie chcesz tranzytu przez Łódź? Podpisz się pod petycją

Podpisy pod apelem wystosowanym przez Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską do GDDKiA są zbierane  od kilku dni na stronie www.tinyurl.com/petycja-tiry. Pod petycją może podpisać się każdy łodzianin.Łódź bez TiRów

Zbiórka „Paczka dla żaka” – 16.08-2.09.2016 r.

Trwa zbiórka wyprawek szkolnych dla dzieci z domów dziecka przy ul. Wygodnej i Przyszkole. Akcja rozpoczęła się 16 sierpnia i potrwa do 2 września. Łodzianie mogą się do niej przyłączyć dostarczając przybory szkolne m.in. do biur łódzkich parlamentarzystów PO , w tym do mojego przy ul. Piotrkowskiej 86 lub wpłacając pieniądze. Na Facebooku dostępne jest wydarzenie „Paczka dla żaka”.

14064041_1781467885428736_4309636000266400391_n

Zapisz