Aktualności

22. posiedzenie Senatu – 6-7 lipca 2016 r.

Izba wyraziła zgodę na odwołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, nie wyraziła natomiast zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego, o co wnioskował Komendant Główny Policji.  Obrady Senatu pierwszego dnia rozpoczęły się od  uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora VIII kadencji Andrzeja Grzyba. W trakcie posiedzenia Izba przyjęła sześć ustaw, podjęła decyzję o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw, a także przyjęła cztery uchwały. Podjęto uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powstania Związku Ziemian. Oddano w niej cześć założycielom organizacji oraz ziemianom – uczestnikom narodowych walk o wolność i niepodległość Polski w XIX i XX wieku – twórcom nowoczesnego rolnictwa.
Senatorowie rozpatrzyli nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Porządek został uzupełniony o drugie czytanie uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 oraz o rozpatrzenie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8883,22-posiedzenie-senatu.html

22. posiedzenie

21. posiedzenie Senatu – 23, 24, 29 czerwca 2016 r.

Senat minutą ciszy uczcił pamięć 41 ofiar, które zginęły w zamachu terrorystycznym na międzynarodowym lotnisku w Stambule. Minutą ciszy uczczono także pamięć zmarłej znanej dziennikarki i publicystki Janiny Paradowskiej. Izba powołała dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także przyjęła ustawę o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8842,21-posiedzenie-senatu.html

21.te posiedzenie (1) 21.te posiedzenie (2) 21.te posiedzenie (3) 21.te posiedzenie (4)

Pismo ws. organizacji amatorskich, olimpijskich gal boksu – 27 czerwca 2016 r.

27.06. pismo ws. amatorskich gal boksuWystosowałem do samorządów w regionie pismo ws. organizacji amatorskich, olimpijskich gal boksu:
„Uprzejmie informuję, iż w Okręgowym Związku Bokserskim w Łodzi nastąpiły następujące zmiany kadrowe: prezesem związku został Pan Sławomir Pisarek, a wiceprezesem Pan Jan Gabara. Harmonogram działań przygotowany przez zarząd, obejmuje organizację amatorskich, olimpijskich gal boksu we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. Celem programu jest popularyzowanie boksu oraz zachęcenie do aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego trybu życia. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i współpracę przy organizacji w/w imprez sportowych. Jednocześnie uprzejmie proszę o wskazanie osób, z którymi zarząd Okręgowego Związku Bokserskiego w Łodzi będzie mógł kontaktować się w celu omówienia kwestii organizacyjnych związanych z tym projektem. Poniżej podaję kontakt telefoniczny i mailowy do prezesa i wiceprezesa Związku. Licząc na zainteresowanie przedmiotową sprawą, pozostaję z wyrazami szacunku.”
Dziękuję za zainteresowanie sprawą Dziennikowi Łódzkiemu, który poruszył ten temat w wydaniu z 27 czerwca 2016 r. na str. 14 dodatku sportowego

Konieczna interwencja ws. działań polskiej spółki w okupowanej Saharze Zachodniej – 27 czerwca 2016 r.

28.06. Sahara Zachodnia pismoJak się dowiedziałem, polska spółka Geofizyka Kraków, będąca częścią spółki skarbu państwa PGNiG rozpoczęła prace na terenie okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Geofizyka Kraków działa tam na zlecenie władz marokańskich prowadząc badania geofizyczne lokalizujące potencjalne złoża ropy i gazu. Zgodnie z opiniami prawnymi wydawanymi przez międzynarodowe organizacje i instytucje (w tym ONZ oraz Unię Afrykańską), jakiekolwiek działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu na terenie Sahary Zachodniej są niezgodne z prawem, jeśli ludność zamieszkująca jej terytorium nie wyrazi na nie zgody i nie będzie czerpała z nich korzyści. Geofizyka Kraków takiej zgody nie posiada. To niezwykle zasmucające, że polska spółka skarbu państwa bierze udział w tak haniebnym procederze jak plądrowanie zasobów naturalnych okupowanego terytorium. Działalność taka nie tylko pozostaje w konflikcie z międzynarodowym prawem ale nie licuje w żaden sposób z etyką biznesową i odpowiedzialnością społeczną tak poważnej firmy jak PGNiG. Wystosowałem list w tej sprawie do Ministra Spraw Zagranicznych. Załączam też raport Western Sahara Resorce Watch (WSRW) nt. kontrowersyjnej działalności Geofizyki Kraków. Opisano w nim także bieżącą sytuację Sahary Zachodniej i historię roszczeń Maroka i Mauretanii co do terytorium, jakie zajmuje ten kraj, inwazji i brutalnej okupacji Sahary Zachodniej.

20. posiedzenie Senatu – 15-16 czerwca 2016 r.

Wysłuchaliśmy informacji o działalności IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2015 r. Izba podjęła dwie uchwały rocznicowe – w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego oraz w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Senat przyjął z 3. doprecyzowującymi poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Izba uchwaliła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nie wprowadzono poprawek do ustawy o działaniach antyterrorystycznych, której projekt przygotował rząd. Senat wprowadził 17 poprawek, głównie legislacyjnych i doprecyzowujących, do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Bez poprawek uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Także bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Bez poprawek została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej, powstałą na bazie projektu poselskiego. Izba podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesioną przez grupę senatorów. Przewiduje ona, że marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Więcej na http://www.senat.gov.pl/…/art,8812,20-posiedzenie-senatu.ht….

20.te posiedzenie (1) 20.te posiedzenie (2)

Gala boksu amatorskiego o puchar burmistrza Konstantynowa Łódzkiego – 12 czerwca 2016 r.

Z Pawłem Skrzeczem, wicemistrzem świata i olimpijskim w boksie na gali boksu amatorskiego o puchar burmistrza. Impreza została zorganizowana w ramach Dni Konstantynowa Łódzkiego. W gali udział wzięło kilku medalistów mistrzostw Polski, aktualnych członków kadry narodowej z kilkunastu klubów w kraju. Celem imprezy była popularyzacja pięściarstwa – przede wszystkim pośród dzieci i młodzieży. Uważam, że to znakomity pomysł na obchodzenie miejskiego święta, jakim są Dni Konstantynowa Łódzkiego, który właśnie łączy rozrywkę z propagowaniem sportu jako zdrowego stylu życia. Hasło imprezy „Boks w ringu, nie na ulicy” pokazuje, że kontrolowana walka w ramach zasady fair play może stanowić ważną gałąź sportu, stanowi doskonały element wychowywania młodych ludzi, uczy hardości, odpowiedzialności i uczciwości, a także efektywnego spędzania wolnego czasu. Liczę, że podobna gala odbędzie się również w kolejnych latach

12.06. Gala boksu amatorskiego

19.te posiedzenie Senatu – 8-9 czerwca 2016 r.

Izba przyjęła z 7 poprawkami, głównie doprecyzowującymi, ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Senatorowie z 44. poprawkami uchwalili ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i wprowadziła 120 poprawek do ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks pracy, której projekt opracował rząd. Nowelizacja wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Senatorowie przyjęli z 2. poprawkami ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja realizuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Chodzi o ograniczenie zakazu zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia do kobiet w ciąży i karmiących piersią. Bez poprawek Izba uchwaliła ustawę o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Także bez poprawek uchwalona została ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, której projekt przygotowali posłowie. Izba uchwaliła bez poprawek ustawę o efektywności energetycznej. Szczegółowa relacja na http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8783,19-posiedzenie-senatu.html

 

19.te posiedzenie (3) 19.te posiedzenie (2) 19.te posiedzenie (1) 19.te posiedzenie (4)

Dobiegają końca prace Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi – 9 czerwca 2016 r.

Kończy się kadencja Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Dziękuję za możliwość pracy w niej. To niezwykle ważna placówka w Łodzi. Może się szczycić utworzeniem nowoczesnej pracowni PET, która, jako jedyna w województwie łódzkim ma możliwość produkcji radiofarmaceutyków na miejscu. Ponadto, Oddział Hematologii – Klinika Hematologii został wyróżniony Certyfikatem Programu „W trosce o pacjenta” za zaangażowanie i opiekę nad pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Placówka została nominowana do tytułu Lider Nowoczesnych Technologii. W WSS im. M. Kopernika znajduje się Regionalne Centrum Onkologii

09.06. Kończy się kadencja Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika

Weekend pod znakiem sztuk walki – 4-5 czerwca 2016 r.

4-5.06. Przyjaciel zapasowZa nami dwa dni pełne atrakcji związanych z zawodami sportów walki. W sobotę odbył się międzynarodowy turniej młodzików i kadetów w zapasach w stylu wolnym – Wielka Nagroda Łodzi (zawody rozegrano w ramach Łódzkiego Festiwalu Sportów Walki), Otwarty Puchar Polski – VI. Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików oraz Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, a w niedzielę 20. memoriał Jana Kauca w zapasach stylu wolnego. Wszystkim zwycięzcom gratuluję, a uczestnikom zawodów – życzę powodzenia podczas kolejnych turniejów, ciągłej woli walki i podejmowania nowych wyzwań. Jednocześnie pragnę podziękować za przyznanie mi tytułu „Przyjaciela Zapasów”. Jako senator, ale też były zawodnik z zapaśniczej kadry Polski zawsze będę wspierał sport, a szczególnie sporty walki.

MSZ poparł film o polskich uchodźcach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomendowało inicjatywę realizacji filmu dokumentującego pobyt polskich żołnierzy i cywilów na terytorium Iranu, po opuszczeniu przez nich Związku Sowieckiego. Wcześniej inicjatywę poparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej