Ich nie zobaczymy już w Sejmie i Senacie. [11.09.2019, Polska Times]

Źródło: https://polskatimes.pl/ich-nie-zobaczymy-juz-w-sejmie-i-senacie-zrezygnowali-sami-lub-zrezygnowano-z-nich-w-tle-wysokie-ambicje-znuzenie-polityka/ga/c1-14412129/zd/38559087