Ingres Abp Grzegorza Rysia

4 listopada 2017 r. miał miejsce ingres Metropolity Łódzkiego Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Rozpoczął się uroczystą procesją z domu biskupiego do katedry p.w. św. Stanisława Kostki.

W drzwiach katedry nowy arcybiskup został przywitany przez dziekana Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej, który podał mu do ucałowania krucyfiks oraz kropidło z wodą święconą, którą poświecił zebranych w świątyni.

Liturgię Eucharystii rozpoczął nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, a słowo powitania skierował do zebranych ks. bp Marek Marczak, dotychczasowy administrator archidiecezji łódzkiej.

Następnie odczytano bullę Ojca Świętego Franciszka „In navem ascendens”, w której papież wskazał nowemu Pasterzowi Kościoła w Łodzi zadania, jakie przed nim stoją.

Widocznym symbolem przekazania władzy biskupiej nowemu ordynariuszowi stał się pastorał pierwszego biskupa łódzkiego ks. bpa Wincentego Tymienieckiego. Po czym przedstawiciel Ojca Świętego abp Pennacchio wprowadził nowego arcybiskupa metropolitę łódzkiego na katedrę biskupią. Dopełnieniem obrzędów ingresowych było homagium tj wyraz czci i posłuszeństwa, które nowemu Pasterzowi Kościoła łódzkiego złożyli biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa, zakonów żeńskich i męskich oraz osoby świeckie.

Następnie nowy arcybiskup wygłosił homilię.

Po Komunii świętej uczestniczący w liturgii odśpiewali hymn „Te Deum”  dziękując za wybór nowego łódzkiego Pasterza.

Słowa gratulacji do metropolity łódzkiego skierowali: abp Stanisława Gądecki – metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski –metropolita krakowski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem łódzkim 14 września 2017 roku, tj. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Więcej o uroczystości na stronie Kurii.

Kim jest Abp. Grzegorz Ryś? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w jego biografii opublikowanej na stronie Archidiecezji Łódzkiej.

Fot. Archidiecezja Łódzka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, Gazeta Wyborcza w Łodzi