Konieczne dofinansowanie mistrzostw Polski w boksie, które odbędą się w Sulejowie

Skiero­wałem pismo do Marszałka Woje­wództwa Łódzkiego Witolda Stępnia w sprawie dofinanso­wania Młodzieżowych Mi­strzostw Polski Mężczyzn w Boksie. 

Za­rząd Polskiego Związku Bokser­skiego powierzył Okręgowemu Związkowi Bokserskiemu w Łodzi organizację tegorocz­nej edycji Młodzieżowych Mi­strzostw Polski Mężczyzn w szlachetnej szermierce na pięści. Prawo startu w tym turnieju mają zawodnicy w przedziale wiekowym 19-23 lata, a zatem są to przedstawi­ciele bezpośredniego zaplecza grupy wiekowej seniorów. W zawodach tych, patrząc na ostatnich kilka sezonów, na starcie staje ok. 180 zawod­ników. 0statni raz uczestników seniorskich mistrzostw gościliśmy w 1989 roku, podczas 60. edycji Indywidualnych Mi­strzostw Polski Seniorów w Boksie. Łódzcy działacze za­decydowali, że mistrzostwa od­będą się w Sulejowie.

Zgodnie z organizacją Mło­dzieżowych Mistrzostw Polski w zawodach tych przyznawane są także nagrody dodatkowe: dla najlepszego okręgu, dla najlepszego klubu, dla najlepszego zawodnika. Dodatkowo meda­liści i najlepszy zawodnik otrzy­mują nagrody rzeczowe.

Wziąwszy pod uwagę ciężar gatunkowy zawodów o mło­dzieżowe mistrzostw Polski mężczyzn w boksie należy do­dać, że jest to najważniejsza im­preza mistrzowska w naszym kraju dla zawodników z tej grupy wiekowej. Zwracam się do pana marszałka z uprzejmą prośbą o dofinanso­wanie tegorocznej edycji Mło­dzieżowych Mistrzostw Polski Mężczyzn w Boksie, gdyż z całą pewnością to wielkie sportowe wydarzenie będzie stanowić doskonałą promocję naszego województwa.

Serdecznie dziękuję Dariuszowi Kuczmerze z Dziennika Łódzkiego za opublikowanie tego listu w wydaniu z 19 kwietnia 2018 r.