Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK po zakończeniu kadencji planuje start do Senatu [Dziennik Łódzki, 16.04.2019]

Tekst dostępny również na: https://dzienniklodzki.pl/krzysztof-kwiatkowski-prezes-najwyzszej-izby-kontroli-po-zakonczeniu-kadencji-planuje-start-do-senatu-ustalilismy-nieoficjalnie/ar/c1-14052783