Lider Konstantynów Łódzki powinien dostać większą dotację

Otrzymu­ję wiele sygnałów od mieszkań­ców w sprawie warunków i za­sad finansowania zadań z zakre­su sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki.

W świetle przedstawionych mi informacji, w tym wyników sportowych z ostatnich lat, osią­ganych przez kluby sportowe działające w Konstantynowie Łódzkim uważam, że należy zwrócić zdecydowanie większą uwagę na sukcesy Uczniowskie­go Klubu Sportowego Lider Konstantynów Łódzki. Klub ten od dziesięciu lat utrwala się w świadomości mieszkańców i sympatyków sportu jako pręż­nie rozwijająca się komórka spor­towa i co najważniejsze osiąga bardzo wysokie wyniki, stając się rozpoznawalnym ośrodkiem pił­ki siatkowej dziewcząt w kraju. Rankingi MSiT stawiają UKS Li­der bardzo wysoko wśród klu­bów szkolących młodzież, co świadczy o doskonałej pracy ja­ka wykonywana jest przez trene­rów i władze klubu.

Zwróciłem się do burmi­strza Konstantynowa z prośbą o zwięk­szenie w przyszłym roku dofi­nansowania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Konstantynów Łódzki. Zwiększenie dotacji zapewni klubowi jego dalszy rozwój, co przełoży się na jeszcze lepsze wyniki naszych młodych siatkarek.

O sprawie napisał 10.10.2017 r. Dziennik Łódzki.