List do dyrektor ŁOW NFZ w Łodzi ws. badań dla dzieci i kontraktowania badań dla dzieci i młodzieży z zakresu medycyny sportu w oparciu o wytypowane przychodnie miejskie – 29.01.2016

W dniu 25 stycznia br. w UMŁ odbyła się debata poświęcona sportom siłowym oraz działaniom na rzecz popularyzacji wśród dzieci i młodzieży aktywnego trybu życia. Jednym z głównych wniosków podsumowujących przedmiotowe spotkanie jest konieczność podjęcia kroków w celu stworzenia sprawnego systemu z zakresu medycyny sportu, umożliwiającego dzieciom i młodzieży wykonywanie w szybkim czasie bezpłatnych badań lekarskich, niezbędnych przed rozpoczęciem treningów, a także przed zawodami.

Okazuje się bowiem, że bardzo często zdarza się, że dzieci pomimo chęci, predyspozycji i talentu do uprawiania danej dyscypliny sportowej, nie mogą przystąpić do treningów, gdyż rodzice nie są w stanie pokryć kosztów badań. Problem ten dotyczy wielu łódzkich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych dyscyplin sportowych, jak chociażby boksu, konieczne jest przeprowadzenie wielu specjalistycznych badań. Nieodpłatne ich wykonanie jest oczywiście możliwe, ale wiąże się najczęściej z długim oczekiwaniem na wizytę lekarską. W związku z powyższym zwróciłem się dziś do dyrektor Łódzkiego Oddziału NFZ Jolanty Kręckiej z prośbą o udzielnie informacji czy możliwe jest kontraktowanie przez NFZ badań dla dzieci i młodzieży z zakresu medycyny sportu w oparciu o wytypowane przychodnie miejskie. Takie rozwiązanie umożliwiłoby wszystkim dzieciom, bez względu na status materialny, trenowanie wybranych przez nie dyscyplin sportowych.