List do dyrektorów łódzkich podstawówek , w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy sportów: zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów – 2.02.2016 r.

Wystosowałem następujący list do dyrektorów łódzkich podstawówek, w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów: „Bardzo cieszy mnie zaangażowanie szkoły w propagowanie aktywnego stylu życia i udział w międzyszkolnych programach oraz zawodach sportowych. Podejmowane przez Panią Dyrektor/Pana Dyrektora i grono nauczycielskie różnorodne działania mające na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu oraz poznania zasad zdrowego odżywiania są bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia młodych ludzi.

Pragnę zachęcić Panią Dyrektor/Pana Dyrektora do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych, jakie odbywają się w szkole, o elementy sportów: zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów. Trenerzy i instruktorzy tych dyscyplin olimpijskich bardzo chętnie poprowadzą zajęcia w szkole lub klubie, podczas których przybliżą uczniom zasady tych sportów oraz zaprezentują ich podstawowe elementy. Programy skierowane do uczniów szkół podstawowych „ Mali Siłacze na maty” oraz „ Bokserskie ABC” są najlepszym dowodem na to, że dzieci z ogromnym entuzjazmem, ciekawością i zaangażowaniem podchodzą do dyscyplin dotychczas im nieznanych. Dla wielu dzieci przygoda z zapasami i boksem, która swój początek miała podczas zawodów organizowanych w ramach w/w programów, przerodziła się w pasję i regularne treningi. Co istotne sporty te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek. Podkreślenia wymaga fakt, iż w/w dyscypliny zwiększają sprawność i koordynację ruchową. Wymagają angażowania mięśni całego ciała, nie tylko wybranych partii, co korzystnie wpływa na ogólny rozwój dziecka. Ważne jest również to, że sporty te może uprawiać każdy. Nie trzeba bowiem mieć określonych predyspozycji fizycznych. Ponadto, zapasy, judo, boks i podnoszenie ciężarów uczą koncentracji, taktycznego myślenia, samodzielności, wytrzymałości, a także systematyczności. Gorąco zachęcam do nawiązania współpracy z łódzkimi klubami sportowymi oraz czynnego uczestniczenia szkoły w kolejnych edycjach programów „Maili Siłacze na maty” i „Bokserskie ABC”. Jestem przekonany, że dla wielu dzieci bezpośredni kontakt z zapasami, judo, boksem i podnoszeniem ciężarów będzie inspiracją i bodźcem do rozpoczęcia regularnych treningów i aktywnego trybu życia.”