Medale i Odznaczenia

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria

Medal z turnieju inaugurującego program Bokserskie ABC – Łódź, 28 stycznia 2015 r.

Wyróżnienie – finał projektu Mali siłacze na maty – Łódź, 7.11.2014

Wyróżnienie od Zarządów Kół Terenowych Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej – 24.10.2014

Wyróżnienie Przyjaciel żużla – Łódź, 17.03.2014 r.

Wyróżnienie „Przyjaciel żużla” – Łódź, 17.03.2014 r.

Medal od Wojewódzkiego i Sztabu Wojskowego w Łodzi z okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej – Łódź, 23.10.2013 r.

Złota Odznaka Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Warszawa, 26.11.2013 r.

Senator Maciej Grubski został laureatem Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanej uchwałą Nr 5/2013/K Kapituły Odznaki „Za Zasługi dla ZŻWP” z dnia 28.05.2013 r., a wręczonej 26 11.br. Ponadto, senatorowi został nadany uchwałą Zarządu Głównego ZŻWP Nr 2/VIII/2013 z dnia 19.03.2013 r. tytuł Honorowego Członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Od przewodniczącego Kapituły gen. dyw. w st. spocz dr Franciszka Puchały senator otrzymał również książkę „Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945-1990. Obszary szpiegowskich działań” autorstwa gen. F. Puchały. Autor umieścił w niej dedykację o następującej treści: „Szanownemu Panu Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Maciejowi Grubskiemu z wyrazami poważania i najlepszymi życzeniami”.

Medal Senatu Francuskiego – 2013 r.

Medal i certyfikat z okazji 20-lecia powołania PSP – Warszawa, maj 2012

Medal i certyfikat przyznane senatorowi M. Grubskiemu. Na certyfikacie widnieje napis: „Z wyrazami szacunku i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” Podpisano: gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Odznaczenie od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – styczeń 2011 r.

Odznaczenie od dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Centralnego Szpitala Weteranów – Łódź, kwiecień 2011

Srebrny Medal Za zasługi dla obronności kraju – Warszawa, 15.02.2010 r.

Senator Maciej Grubski został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.