DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

POCZĄTEK KARIERY
Od 1993 r. Maciej Grubski był członkiem Unii Demokratycznej, rok później wstąpił do Unii Wolności, a następnie w roku 1999 wstąpił w szeregi AWS.

PLATFORMA OBYWATELSKA
Senator Maciej Grubski jest członkiem Platformy Obywatelskiej od 2001 roku, budował też jej łódzkie struktury. W kampanii wyborczej do Rady Miejskiej w Łodzi w 2002 r. pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego PO. Rok później został Sekretarzem Regionu Łódzkiego Platformy. Od kwietnia 2005 do 24 listopada 2007 r. kierował Zarządem Miejskim PO w Łodzi. W 2006 r. został przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi. Zrezygnował z tej funkcji po uzyskaniu mandatu senatorskiego w 2007 r. Złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej 10 września 2018 r.

RADA MIEJSKA W ŁODZI

II kadencja
W latach 1994-1998 zasiadał w łódzkiej Radzie Miejskiej w klubie radnych „Nowa Łódź”, będącego reprezentacją Unii Wolności.

V kadencja
Ponownie został radnym miejskim w 2006 roku, startując z pierwszego miejsca listy PO w okręgu wyborczym nr 7 i uzyskując 2361 głosów. Zasiadał w klubie radnych Platformy Obywatelskiej, został też wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Z mandatu radnego zrezygnował po uzyskaniu mandatu senatorskiego w wyborach parlamentarnych w 2007 r.

dzial_pol_clip_image002

Jako radny koordynował sprawy związane ze sportem – był m.in. współautorem „Programu reaktywacji 11 dyscyplin olimpijskich w Łodzi” i pomysłodawcą założenia Centrum Sportu Olimpijskiego w Łodzi, które miałoby zostać wybudowane na Brusie. Walczył o ład i porządek w mieście.

SENAT RP

VII kadencja
W wyborach parlamentarnych w 2007 roku został wybrany senatorem RP. Startował z okręgu nr 9 w Łodzi, uzyskując 146688 głosów.W wyborach parlamentarnych w 2007 roku został wybrany senatorem RP.
Był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a także członkiem Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej RP. Senator Maciej Grubski pełnił też funkcję przewodniczącego Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej.

VIII kadencja
W wyborach parlamentarnych w 2011 roku został wybrany senatorem RP na kolejną kadencję. Startował z okręgu nr 23 w Łodzi – Bałuty, Śródmieście, Polesie – uzyskując 76 862 głosów (41,50%).

Był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a także członkiem Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej RP. Senator Maciej Grubski pełnił też funkcję przewodniczącego Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej, przewodniczącego Polsko-Algierskiej Grupy Parlamentarnej. Był członkiem Polsko-Libijskiej Grupy Parlamentarnej, Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” oraz Senackiego Zespołu Wymiany Gospodarczej z Zagranicą.

IX kadencja
W wyborach parlamentarnych w 2015 roku po raz trzeci został wybrany senatorem RP. Startował z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 23 (zachodnia część Łodzi) – uzyskując 72.276 głosów (40,45%). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, członkiem Komisji Infrastruktury. 10 września 2018 r. zrezygnował z członkostwa w Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej RP. Jest niezrzeszony. Senator Maciej Grubski pełni też funkcję przewodniczącego Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej. Udziela się w Polsko-Wietnamskiej Grupie Parlamentarnej.

ŻYCIE PRYWATNE

Senator M. Grubski jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi w 1989 r oraz studia wyższe licencjackie na kierunku Administracja Publiczna.
W latach 1989-1990 pracował jako referent w I oddziale PKO BP w Łodzi. Następnie rozpoczął pracę jako pracownik socjalny, najpierw w 1991 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Łódź-Bałuty, a w latach 1991-1996 w Ośrodku Pomocy Społecznej Łódź-Górna. W 1996 roku objął na dwa lata posadę kierownika schroniska Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. W okresie 1998-2001 był zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Ostatnio, od 2001 r. pracował w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.
W latach 1983-88 wyczynowo uprawiał zapasy w stylu wolnym w ŁKS, w latach 1985- 1988 był w kadrze Polski. Karierę sportową przerwał ze względu na kontuzję – złamanie wyrostka jednego z kręgów.
Jest członkiem stowarzyszenia Klub Żużlowy „Orzeł” w Łodzi, należy również do NSZZ Solidarność.