Odpowiedź z MSZ ws. działań prowadzonych przez Geofizykę Kraków w Saharze Zachodniej – 10 sierpnia 2016 r.

Niedawno interweniowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ws. kontrowersyjnych działań prowadzonych w Saharze Zachodniej przez jedną z polskich spółek. Geofizyka Kraków, będąca częścią spółki skarbu państwa PGNiG, rozpoczęła prace na terenie okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Geofizyka Kraków działa tam na zlecenie władz marokańskich prowadząc badania geofizyczne lokalizujące potencjalne złoża ropy i gazu. Zgodnie z opiniami prawnymi wydawanymi przez międzynarodowe organizacje i instytucje (w tym ONZ oraz Unię Afrykańską), jakiekolwiek działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu na terenie Sahary Zachodniej są niezgodne z prawem, jeśli ludność zamieszkująca jej terytorium nie wyrazi na nie zgody i nie będzie czerpała z nich korzyści. Geofizyka Kraków takiej zgody nie posiada. Sytuację w Saharze Zachodniej opisuje raport Western Sahara Resorce Watch (WSRW) 

Poniżej skan odpowiedzi MSZ w tej sprawie.

odp.MSZ spr. Geofizyka Kraków