Odpowiedź na oświadczenie ws. Sahary Zachodniej – 13 lipca 2016 r.

Na początku czerwca br. wystosowałem oświadczenie senatorskie do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, w którym opisałem niezwykle trudną sytuację okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Wnosiłem, aby Polska zdecydowanie wsparła działania mające na celu wyzwolenie Sahary Zachodniej oraz o wyrażenie zgody na oficjalne przedstawicielstwo Frontu Polisario w Polsce.

Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych udzielił odpowiedzi na moje oświadczenie. Niestety, w piśmie nie ma ani słowa na temat Frontu Polisario ani nie przedstawiono żadnych konkretów. Zdaniem Jana Dziedziczaka „Polska powinna zajmować wyważone stanowisko w tym sporze”, bo „jednoznacznie opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron sporu oznaczałoby istotne pogorszenie dwustronnych relacji z jednym z zaangażowanych państw, co z pewnością pociągałoby za sobą konsekwencje polityczne i gospodarcze”.

Przyznam, że jestem rozczarowany taką odpowiedzią.