Oświadczenie senatorskie skierowane do Pana Witolda Bańki Ministra Sportu i Turystyki – 21.02.2017 r.

Szanowny Panie Ministrze

Przeglądając liczne przewodniki turystyczne dostępne na naszym rynku, ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że duża część przedstawia niewłaściwą, mylącą mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Królestwo Maroka, prezentowane w ogromnej części publikacji w nieuznawanych granicach, zawierając w swych ramach terytorium Sahary Zachodniej. Część z przewodników nawet nie wspomina o tym, że jest to rejon sporny. Przypomnę, że Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka. Została zajęta przez Maroko w wyniku inwazji wojskowej w 1975 roku i od ponad czterdziestu lat znajduje się pod okupacją. Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym ONZ, nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa nad terenami Sahary Zachodniej, co więcej: ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową dążącą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogłaby określić swoją przyszłość jako niepodległe państwo. Marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne państwo na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem międzynarodowym Sahara Zachodnia pozostaje terytorium niesamodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy nie była zatem częścią Maroka. Warto zwrócić uwagę, że wspomniane publikacje wprowadzają użytkownika w błąd podwójnie. Nie dość że terytoria Sahary widnieją w nich jako część Maroka, to również przedstawiane są jako w pełni przez ten kraj kontrolowane. Turysta chcący dojechać do La Guery zdziwiłby się zapewne widząc w opustoszałym mieście wojska mauretańskie (La Guera od końca lat 70 jest pod kontrolą Mauretanii). Turysta pragnący zwiedzić wschodnie rubieże Sahary Zachodniej byłby zapewne zaskoczony widząc na swej drodze marokańskie fortyfikacje wojskowe i pola minowe (tereny wschodnie kontrolowane są przez partyzantów Frontu POLISARIO i oddzielone murem). Zatem prezentowane w przewodnikach mapy nie mają pokrycia ani w sytuacji politycznej ani w rzeczywistości. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie ONZ: (http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).
Poniżej przedstawiam listę przewodników prezentujących niewłaściwą mapę Królestwa Maroka:
Wydawnictwo Pascal wraz z firmą Itaka (kilka różnych wersji przewodnika)
Wydawnictwo Berlitz (kilka różnych wersji przewodnika)
Wydawnictwo National Geographic
Wydawnictwo ExpressMap
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w powyższej sprawie tak by polski turysta podróżujący po rejonie Maghrebu mógł poruszać się po tym wspaniałym rejonie Afryki z pełną świadomością jego historii i obecnej sytuacji oraz podziwiać jego różnorodność etniczną i kulturową.

Z poważaniem
Maciej Grubski