Oświadczenie senatorskie skierowane do Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych a ws. granic Sahary Zachodniej i Maroka

Szanowny Panie Ministrze,

Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami o państwach świata (https://polakzagranica.msz.gov.pl/Informacje,o,panstwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Maroko, prezentowane na powyższej stronie w nieuznawanych granicach, zawierając w swym terytorium część Sahary Zachodniej. Chciałbym przypomnieć, że Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka, podobnie jak Krym nie jest częścią Rosji (na mapie MSZ prezentowany właściwie). Sahara została zajęta przez Maroko, tak jak Krym przez Rosję, w wyniku inwazji wojskowej i od czterdziestu lat znajduje się pod okupacją. Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym ONZ, nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa nad terenami Sahary Zachodniej. Co więcej, ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową dążącą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogłaby określić swoją przyszłość jako niepodległe państwo. Marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne państwo na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem międzynarodowym (patrz strona ONZ) Sahara Zachodnia pozostaje terytorium niesamodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy nie była zatem częścią Maroka. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie ONZ (http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).
W związku z powyższym apeluję o szybkie skorygowanie tego rażącego błędu, który nie powinien był się pojawić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku

Maciej Grubski

 

Oświadczenie zostało złożone 7 grudnia 2016 r., podczas 31. posiedzenia Senatu