Oświadczenie ws. taboru kolejowego

Od kilku lat PKP InterCity deklarowało zakup piętrowych wagonów do obsługi trasy Łódź-Warszawa. Mogą one pomieścić większą ilość pasażerów niż tradycyjne składy, a popularność tej trasy stale wzrasta. Niestety, 21 stycznia br. spółka poinformowała o rezygnacji z tych planów. Do dyspozycji pasażerów pozostaną więc przede wszystkim klasyczne, wiekowe wagony o małej pojemności. Niedługo zostanie otwarty zmodernizowany Dworzec Łódź-Fabryczna, a czas podróży pociągiem na linii Warszawa-Łódź ma ulec znacznemu skróceniu, co prawdopodobnie doprowadzi do jeszcze większej liczby chętnych do skorzystania z oferty PKP. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania kwestię skrócenia czasu podróży oraz w ogóle sens modernizacji trasy. W oświadczeniu senatorskim zapytałem, w jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza rozwiązać zaistniały problem i jaki tabor ma obsługiwać tą trasę.

W odpowiedzi udzielonej przez Piotra Stommę, Podsekretarza Stanu, usłyszałem, że PKP Intercity wykonuje połączenia kolejowe w omawianej relacji na zasadach komercyjnych, dlatego też nie może ubiegać się o pomoc publiczną w formie dofinansowania inwestycji ze środków publicznych na zakup taboru do obsługi tej trasy. Istnieje jednak możliwość pozyskania takich środków w ramach pomocy regionalnej. Niezbędne jednak jest notyfikowanie projektu przez Komisję Europejską. Jest to proces skomplikowany i długotrwały. Spółka stoi na stanowisku, że zakup piętrowych wagonów wiąże się dla niej ze zbyt dużym ryzykiem. Ewentualne ubieganie się spółki o środki w ramach pomocy regionalnej jest uwarunkowane od analiz ekonomicznych i finansowych. Samo Ministerstwo rozważa natomiast wykonywanie przewozów na zasadach komercyjnych lub w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.

Liczę, że ten problem uda się pomimo wszystko rozwiązać. Pasażerowie powinni podróżować w komfortowych warunkach. Codziennie tę trasę pokonują setki ludzi – jedni jeżdżą do pracy, inni odwiedzają rodziny i znajomych, a jeszcze inni – są turystami. Sprawne i komfortowe połączenie jest ważne dla rozwoju gospodarczo-turystycznego obu miast.