Pisma

list od Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Rzeczypospolitej Polskiej, Masouda Edrisiego Kermanshahiego

 Wasza Ekscelencjo,

Kierowanie Polsko-Irańską Grupą Parlamentarną i współpraca z Panem oraz z Parlamentarną Grupą Przyjaźni Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej to był dla mnie prawdziwy zaszczyt. To był bardzo owocny i niezapomniany okres w moim życiu. Mam nadzieję, że podejmowane przeze mnie inicjatywy będą kontynuowane przez mojego następcę. Również życzę Waszej Ekscelencji wszystkiego najlepszego i powodzenia na każdej płaszczyźnie życia. Liczę na dalsze utrzymywanie naszych relacji.

Maciej Grubski

Rezygnacja z PO. Senator niezrzeszony

10 września 2018 r. złożyłem rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, a tym samym również w klubie senatorskim tej partii.

Z formacją tą byłem związany przez 18 lat. To był bardzo intensywny dla mnie okres. W tym czasie budowałem łódzkie struktury PO, w kampanii wyborczej do Rady Miejskiej w Łodzi w 2002 r. pełniłem funkcję szefa sztabu wyborczego, rok później zostałem Sekretarzem Regionu Łódzkiego Platformy. Od kwietnia 2005 do 24 listopada 2007 r. kierowałem Zarządem Miejskim PO w Łodzi.  W 2006 r. zostałem – z ramienia PO – przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi, a w 2007 r. z list tej partii uzyskałem mandat senatorski, który objąłem jeszcze dwukrotnie.

W czasie tych 18 lat poznałem w Platformie wielu ciekawych ludzi, podejmowaliśmy liczne inicjatywy, wymienialiśmy poglądy. To był dobry czas. Serdecznie za niego dziękuję!

Choć jestem teraz bezpartyjny, nadal będę z zaangażowaniem działał na rzecz łodzian, Łodzi i wszystkich tych, którzy zwracają się do mnie z prośbą o pomoc

Prasa:

https://lodz.tvp.pl/38923436/senator-grubski-zrezygnowal-z-czlonkostwa-w-po

https://www.radiolodz.pl/posts/46986-maciej-grubski-sklada-rezygnacje-z-czlonkostwa-w-po

https://dzienniklodzki.pl/senator-maciej-grubski-odchodzi-z-platformy-obywatelskiej-nie-godze-sie-na-zakladanie-mi-knebla/ar/13480788 (+wideo)

https://expressilustrowany.pl/maciej-grubski-zrezygnowal-z-czlonkostwa-w-platformie-obywatelskiej/ar/13480794

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,23902095,maciej-grubski-wystepuje-z-platformy-obywatelskiej-byl-w-niej.html

Polska powinna oficjalnie potępić wprowadzenie przez Izrael prawa o państwie narodowym. Minister Czaputowicz odpowiada: „podzielamy zaniepokojenie”

Polska powinna oficjalnie potępić wprowadzenie przez Izrael prawa o państwie narodowym. Teraz prawo do samostanowienia mają wyłącznie Żydzi, jedynym oficjalnym językiem jest hebrajski, a osadnictwo żydowskie stanowi interes narodowy. To będzie prowadzić do powstawania gett dla osób, którym odebrano prawo do samostanowienia, głownie Palestyńczyków. To powrót do nacjonalistycznych praktyk stosowanych w ubiegłym wieku w Europie. Napisałem w tej sprawie do polskiego ministra spraw zagranicznych.

Odpowiedź Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych:

USA zerwało porozumienie nuklearne z Iranem. Sankcje uderzą w UE

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że wycofuje USA z porozumienia nuklearnego z Teheranem, a „potężne sankcje” wobec Iranu wchodzą w życie.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele władz Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec starali się odwieść prezydenta USA od planu wycofania USA z układu nuklearnego.

Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem było ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.

Z niepokojem obserwuję przechył polskiego rządu w stronę działań prezydenta Trumpa na niekorzyść Unii Europejskiej, która chce utrzymania tego porozumienia i zabezpieczenia interesów firm działających na terenie Iranu. Sankcje nałożone na ten kraj ugodzą w gospodarki krajów działających na terenie Iranu. Skierowałem w tej sprawie pismo do Ministra Spraw Zagranicznych.

Więcej na https://www.salon24.pl/newsroom/864877,trump-zerwal-porozumienie-nuklearne-z-iranem-rowhani-to-wojna-psychologiczna

Protest przeciwko mordowaniu palestyńskich cywilów przez wojsko Izraela. Odpowiedź rządu

Konieczne dofinansowanie mistrzostw Polski w boksie, które odbędą się w Sulejowie

Skiero­wałem pismo do Marszałka Woje­wództwa Łódzkiego Witolda Stępnia w sprawie dofinanso­wania Młodzieżowych Mi­strzostw Polski Mężczyzn w Boksie. 

Za­rząd Polskiego Związku Bokser­skiego powierzył Okręgowemu Związkowi Bokserskiemu w Łodzi organizację tegorocz­nej edycji Młodzieżowych Mi­strzostw Polski Mężczyzn w szlachetnej szermierce na pięści. Prawo startu w tym turnieju mają zawodnicy w przedziale wiekowym 19-23 lata, a zatem są to przedstawi­ciele bezpośredniego zaplecza grupy wiekowej seniorów. W zawodach tych, patrząc na ostatnich kilka sezonów, na starcie staje ok. 180 zawod­ników. 0statni raz uczestników seniorskich mistrzostw gościliśmy w 1989 roku, podczas 60. edycji Indywidualnych Mi­strzostw Polski Seniorów w Boksie. Łódzcy działacze za­decydowali, że mistrzostwa od­będą się w Sulejowie.

Zgodnie z organizacją Mło­dzieżowych Mistrzostw Polski w zawodach tych przyznawane są także nagrody dodatkowe: dla najlepszego okręgu, dla najlepszego klubu, dla najlepszego zawodnika. Dodatkowo meda­liści i najlepszy zawodnik otrzy­mują nagrody rzeczowe.

Wziąwszy pod uwagę ciężar gatunkowy zawodów o mło­dzieżowe mistrzostw Polski mężczyzn w boksie należy do­dać, że jest to najważniejsza im­preza mistrzowska w naszym kraju dla zawodników z tej grupy wiekowej. Zwracam się do pana marszałka z uprzejmą prośbą o dofinanso­wanie tegorocznej edycji Mło­dzieżowych Mistrzostw Polski Mężczyzn w Boksie, gdyż z całą pewnością to wielkie sportowe wydarzenie będzie stanowić doskonałą promocję naszego województwa.

Serdecznie dziękuję Dariuszowi Kuczmerze z Dziennika Łódzkiego za opublikowanie tego listu w wydaniu z 19 kwietnia 2018 r.

Protest przeciwko mordowaniu palestyńskich cywilów przez wojsko Izraela

15 maja bieżącego roku mija 70. rocznica exodusu Palestyńczyków z terenów, które stanowiły ich terytorium. W ramach obchodów w/w rocznicy palestyńskie organizacje społeczne zorganizowały pokojowe manifestacje w pobliżu granicy Strefy Gazy i Izraela. „Marsze Powrotu” mają odbywać się w każdy piątek, aż do 15 maja br. Obydwie pokojowe manifestacje, które odbyły się 30 marca i 6 kwietnia 2018 r. zakończyły się tragicznie. Żołnierze armii izraelskiej 30 marca br. zaczęli strzelać do nieuzbrojonych Palestyńczyków, wśród, których były kobiety i dzieci. 10 osób straciło życie a blisko 1000 zostało rannych. Stan wielu z nich jest bardzo ciężki. Podobna sytuacja miała miejsce tydzień później. Wojsko izraelskie zastrzeliło kilkanaście osób, w tym znanego palestyńskiego dziennikarza oraz raniło blisko 1400 osób.

W obliczu tych tragicznych wydarzeń, pragnę wyrazić protest przeciwko mordowaniu palestyńskich cywilów przez wojsko Izraela. Jednocześnie oczekuję, że polski rząd, z Panem Premierem na czele zajmie jednoznaczne, potępiające działania izraelskiej armii, stanowisko w przedmiotowej sprawie, a protest zostanie ogłoszony na arenie międzynarodowej. Dotychczasowa bezczynność Pana Premiera i polskiego rządu w tej sprawie jest oburzająca. Polska jako kraj, który doznał w przeszłości utraty swych ziem i aktów okrucieństwa, również na ludności cywilnej, powinien natychmiast reagować na tak tragiczne wydarzenia.

Zobacz odpowiedź rządu >>>

Trybunał UE wstrzymuje zawieranie umów między UE a Marokiem w Saharze Zachodniej

Dziś rano Trybunał UE wydał orzeczenie, że umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem jest ważna tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania do wód Sahary Zachodniej.

Trybunał orzekł, że Umowa Rybołówstwa między UE a Marokiem nie może być stosowana do Sahary Zachodniej lub jej sąsiadujących wód, ponieważ naruszałoby to prawo Sahary Zachodniej do samostanowienia, a zatem ich prawo do wyrażenia zgody na takie porozumienie, które wpływać na terytorium.

W komunikacie prasowym Trybunału stwierdza się, że „obecnie większa część Sahary Zachodniej jest okupowana przez Maroko, które uważa je za integralną część swojego terytorium”. Trybunał nie podziela tego roszczenia marokańskiego. „Biorąc pod uwagę fakt, że terytorium Sahary Zachodniej nie stanowi części terytorium Maroka, wody przylegające do terytorium WS nie są częścią marokańskiej strefy połowowej”, czytamy w komunikacie prasowym Trybunału.

„Jeżeli terytorium Sahary Zachodniej miałoby zostać objęte zakresem umowy w sprawie połowów, byłoby to
sprzeczne z niektórymi zasadami ogólnego prawa międzynarodowego, które mają zastosowanie w stosunkach między UE a Królestwem Maroka, między innymi z zasadą determinacji”. Trybunał stwierdza, że” marokańska strefa połowowa „w ramach protokołu nie obejmuje wód przylegających do terytorium Sahary Zachodniej. Trybunał orzekł zatem, że ponieważ ani Porozumienie w sprawie połowów, ani Protokół do niego nie mają zastosowania do wód przylegających do terytorium Sahary Zachodniej, akty prawne Unii odnoszące się do ich zawarcia i wdrożenia są ważne.”
W ten sposób Trybunał działa w imieniu swojego rzecznika generalnego, Melchiora Watheleta, który wydał swoją opinię 10 stycznia bieżącego roku. Wathelet stwierdził, że porozumienie było „nieważne” z powodu zastosowania do Sahary Zachodniej i że UE nie miała prawa zawrzeć z Marokiem umowy w sprawie połowów obejmującej wody Sahary Zachodniej. Opinię rzecznika generalnego można pobrać tutaj .

Wyrok jest również zgodny z orzeczeniem Trybunału z grudnia 2016 r. W sprawie przedłożonej przez uznaną przez ONZ reprezentację ludności Sahary Zachodniej – Front Polisario – Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostateczny wyrok w sprawie umowy rolnej między UE a Marokiem, stwierdzającej, że żadne porozumienie o handlu lub stowarzyszeniu UE nie może mieć zastosowania do Sahary Zachodniej ze względu na jej „odrębny” status, bez zgody obywateli tego terytorium.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówi John Gurr z Western Sahara Campaign UK.” Ponownie Trybunał wyraźnie dał Komisji Europejskiej do zrozumienia, że ​​wszelkie umowy dotyczące ryb, innych produktów lub lotnictwa z Saharą Zachodnią muszą mieć zgodę Frontu Polisario lub będzie to niezgodne z prawem. Wyrok ten wyjaśnia, że ​​europejskie trawlery na wodach Sahary Zachodniej powinny natychmiast zaprzestać połowów. „Na początku bieżącego roku Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o mandat do wynegocjowania odnowienia umowy o rybach, którą Trybunał obecnie unieważnił. Dwa tygodnie temu, państwa członkowskie UE wskazane byłoby ich zatwierdzenie wniosku Komisji .

Maroko zajmuje trzy czwarte Sahary Zachodniej, w tym pas wybrzeża, przez ponad 4 dekady. W październiku 1975 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odrzucił roszczenia terytorialne Maroka wobec Sahary Zachodniej i uznał prawo Saharyjczyków do samostanowienia. Od 1975 r. Maroko wspiera osadnictwo swoich obywateli w Saharze Zachodniej, prawdopodobnie z naruszeniem art. 49 konwencji genewskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje pozarządowe, takie jak Human Rights Watch i Amnesty International, znalazły dowody poważnych naruszeń praw człowieka.

Pobierz komunikat prasowy Trybunału z dnia 27 lutego 2018 r. Tutaj. 
Pobierz pełne orzeczenie tutaj. 

Źródło: http://wsrw.org/a105x4108

Taki wyrok Trybunału Europejskiego cieszy i mnie, jako, że od dłuższego czasu walczę o prawa Saharyjczyków.

Pasywna hala sportowa oraz basen przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie?

Zwróciłem się do Joanny Skrzydlewskiej, członka Zarządu Województwa Łódzkiego, z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Urząd Miejski w Sulejowie, który dotyczy udzielenia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na budowę pasywnej hali sportowej oraz basenu pasywnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. Koszt inwestycji to 14 625 355 zł, z czego dofinansowanie, o które ubiega się Gmina to 8 635 246 zł.

Przedmiotowy projekt zawiera innowacyjne rozwiązania dotyczące eksploatacji obu w/w obiektów. Pasywność to nie tylko znaczne obniżenie kosztów poprzez minimalne zużycie energii, ale przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego.
Gmina Sulejów jest prężnie działającym ośrodkiem sportu w naszym województwie. To tutaj odbyły się turnieje finałowe Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów w siatkówce plażowej. Gmina podjęła kroki, aby utworzyć pierwszą w Polsce Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Siatkówce Plażowej. Dlatego też, istotne jest, aby stworzyć odpowiednie zaplecze treningowe w postaci pełnowymiarowej hali sportowej. Obecnie, ze względu na dużą liczbę klubów i brak wystarczającej infrastruktury sportowej (dotyczy to zwłaszcza okresu jesienno- zimowego) bardzo często dochodzi do sytuacji, w której niemożliwością jest przeprowadzenie wszystkich treningów czy zorganizowanie zawodów. Zmusza to kluby do wynajmowania hal w innych gminach, co bardzo utrudnia organizację i znacznie podnosi koszty. Ponadto, ciągłe przemieszczanie się pomiędzy różnymi ośrodkami sportowymi zniechęca młodzież do uprawnia sportu i systematycznych treningów.
Budowa basenu pasywnego i wprowadzenie obowiązkowych zajęć nauki pływania dla wszystkich uczniów, jest istotna między innymi względu na położenie Sulejowa nad rzeką Pilicą i Zalewem Sulejowskim. Nauka pływania i wpajanie zasad bezpieczeństwa są bardzo ważne, gdyż dzieci z tego obszaru na co dzień mają do czynienia z zagrożeniami związanymi z bliskością zbiorników wodnych.
Rozbudowa infrastruktury sportowej jest bardzo ważna również ze względu na szybko rosnącą liczbę coraz młodszych dzieci, które są otyłe. Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportu, w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania i bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, z pewnością pomoże w promocji zdrowego stylu życia i w walce z nadwagą.
Warto podkreślić, że dla wielu gmin w Polsce mniejszym problemem jest sfinansowanie budowy obiektów sportowych, niż pokrycie ogromnych kosztów związanych z eksploatacją tego typu budynków, zwłaszcza basenów. Zaproponowane przez Gminę Sulejów rozwiązania niwelują ten problem, co oznacza, że w przyszłości możliwa będzie budowa takich obiektów nawet w mniejszych gminach. Ponadto, z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska i konieczność podjęcia natychmiastowych działań związanych z jego ochroną, budowa obiektów pasywnych, powinna być wymogiem stawianym przy nowych inwestycjach tego typu.
Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Panią Marszałek o pozytywne rozpatrzenie wniosku Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Budowa przedmiotowych obiektów jest kluczowa nie tylko dla Gminy Sulejów, ale i całego województwa, które ma ogromną szansę stać się istotnym ośrodkiem sportu na mapie Polski i innowacyjnym ze względu na zastosowane rozwiązania.

Kondolencje od Ambasadora Iranu

Wczoraj, 9 stycznia 2018 r., otrzymałem kondolencje z powodu śmierci mojej Mamy od Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu Ramina Mehmanparasta, Szefa Misji Dyplomatycznej Mostafy Hosseinipoura oraz pracowników Ambasady. Te krótkie słowa wsparcia i wyrazy współczucia, to niezwykle miły gest ich strony. Jestem Państwu wdzięczny za pamięć i troskę.

Prof. Sławomir Wiak doktorem honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji

Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak otrzymał tytułu honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji.

Moje serdeczne gratulacje!

Uczelnie rozpoczęły współpracę niemal 50 lat temu, w 1968 roku. Ceremonia uhonorowania rektora PŁ była głównym punktem obchodów święta patrona uczelni, Jarosława Mądrego.

Prof. Sławomir Wiak posiada olbrzymi  dorobek naukowy, obejmujący m.in. ponad 400 publikacji naukowych, w tym 18 monografii, udział w 21 projektach badawczych, członkostwo w pracach 17 komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych i członkostwo w Komitecie Prognozowania Rozwoju Polski do 2020 roku.                                        

Jestem pod ogromnym wrażeniem dorobku naukowego Pana Rektora i niezmiernie cieszę się, że jego praca i wkład w rozwój nauki został doceniony przez tak prestiżową uczelnię.  Pragnę również wyrazić swoje uznanie dla działań podejmowanych przez prof. Wiaka na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej oraz współpracy z innymi uczelniami na świecie.

Życzę Panu Rektorowi wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej, radości i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz wszelkiej pomyślności.

fot. Radio Fama

International BENCH PRESS League Turniej Mistrzów

10 grudnia 2017 w Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej odbył się pierwszy rzut w ramach International BENCH PRESS League Ligi Wyciskania Leżąc Turniej Mistrzów.

To pierwszy z trzech rzutów edycji 2017/2018 tworzących ligę. Pozostałe zaplanowano na marzec i maj. Turniej otwarty dla wszystkich. W starciu wzięło udział wielu mistrzów i mistrzyń świata i Europy różnych federacji, odbyła się walka o top 10 i prestiżowy tytuł najlepszego t.j. GrandMastera, a także o własne rekordy życiowe, bo one są najważniejsze .

9 kat. wagowych dla mężczyzn 59,66,74,83,93,105,115,125,+125 kg
open junior 14-15,16-17,18-20,21-23 lat; open weteran 40-49,50-59,60-69, +70 lat; open student

open paraolimpijczycy

kobiety open 55, 65, +65 kg
open junior, open weteran, open student

klasyfikacja drużynowa 1 kobieta + 6 mężczyzn

Nagrody do 100. miejsca w klasyfikacji open

Więcej informacji o imprezie, a także o zwycięzcach w Dzienniku Łódzkim z 13.12.2017 r.

oraz w TV TOYA Sport

Cała przyjemność po mojej stronie  Warto wspierać tak świetne wydarzenia i wspaniałych organizatorów 🙂 To jest sport olimpijski, dlatego będę go wspierał i starał się o to, aby i miasto Łódź i województwo łódzkie wspierały finansowo te zawody. To jedyna taka liga na świecie, startują w niej goście z wielu krajów. Możemy zbudować naprawdę duży projekt. Przy okazji wspieramy osoby niepełnosprawne, które dźwigają tutaj niezwykle duże ciężary. Dziękuję Politechnice Łódzkiej, w tym jej rektorowi i szefowi działu sportowego za wsparcie tych zawodów oraz Marcinowi Laśkiewiczowi, który finansuje tą wspaniałą imprezę z własnych środków.

Wspólnota Kościoła Greckokatolickiego przy Żeromskiego 56? Popieram!

Wspólnota Kościoła Greckokatolickiego Parafii pod wezwaniem „Ofiarowania Pańskiego” rozpoczęła starania o korzystanie z kaplicy przy ulicy Żeromskiego 56 w Łodzi.

Podziękowania od rektora Politechniki Łódzkiej

Znów trwa rok akademicki. Możemy być dumni, że w Łodzi są takie wspaniałe uczelnie, jak m.in. Politechnika Łódzka!

Lider Konstantynów Łódzki powinien dostać większą dotację

Otrzymu­ję wiele sygnałów od mieszkań­ców w sprawie warunków i za­sad finansowania zadań z zakre­su sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki.

W świetle przedstawionych mi informacji, w tym wyników sportowych z ostatnich lat, osią­ganych przez kluby sportowe działające w Konstantynowie Łódzkim uważam, że należy zwrócić zdecydowanie większą uwagę na sukcesy Uczniowskie­go Klubu Sportowego Lider Konstantynów Łódzki. Klub ten od dziesięciu lat utrwala się w świadomości mieszkańców i sympatyków sportu jako pręż­nie rozwijająca się komórka spor­towa i co najważniejsze osiąga bardzo wysokie wyniki, stając się rozpoznawalnym ośrodkiem pił­ki siatkowej dziewcząt w kraju. Rankingi MSiT stawiają UKS Li­der bardzo wysoko wśród klu­bów szkolących młodzież, co świadczy o doskonałej pracy ja­ka wykonywana jest przez trene­rów i władze klubu.

Zwróciłem się do burmi­strza Konstantynowa z prośbą o zwięk­szenie w przyszłym roku dofi­nansowania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Konstantynów Łódzki. Zwiększenie dotacji zapewni klubowi jego dalszy rozwój, co przełoży się na jeszcze lepsze wyniki naszych młodych siatkarek.

O sprawie napisał 10.10.2017 r. Dziennik Łódzki.

Odpowiedź na gratulacje dla Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu

Prezydent Islamskiej Republiki Iranu dr Hassan Rouhani został niedawno ponownie wybrany na urząd. Jako przewodniczący Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej złożyłem na jego ręce stosowne gratulacje. Teraz otrzymałem odpowiedź z Ambasady Islamskiej Republiki Iranu oraz od szefa Kancelarii Prezydenta Rouhani’ego.

Oryginalne pisma: tekst 1, tekst 2

W Polsce powinna powstać placówka dyplomatyczna SARD

W mojej opinii, polskie władze powinny zezwolić na utworzenie w naszym kraju placówki dyplomatycznej Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej. Poruszyłem tą kwestię w oświadczeniu senatorskim złożonym podczas 43. posiedzenia Senatu. Niestety, obecnie nie ma na to zgody.

W piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych poinformowałem także o bezprawnych zamiarach Maroka w zakresie utworzenia ogromnych elektrowni wiatrowych na terenie okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, komentarza ministra w tej sprawie.

Treść oświadczenia

Odpowiedź

Irena Santor doktorem honoris causa Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

31 maja odbyło się uroczyste posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi poświęcone nadaniu Irenie Santor tytułu doktora honoris causa AM.

Jeszcze raz pragnę serdecznie pogratulować pani Irenie Santor otrzymania tego zaszczytnego tytułu.

Irena Santor 1 Irena Santor 2 Irena Santor 3 Irena Santor 4 podziękowanie od p. Ireny Santor* Irena Santor to polska piosenkarka śpiewająca mezzosopranem. W latach 1951–1959 była solistką Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Jest laureatką międzynarodowych festiwali piosenkarskich oraz wykonawczynią wielu utworów, które stały się przebojami (np. Tych lat nie odda nikt, Powrócisz tu, Już nie ma dzikich plaż, Walc Embarras.

Fot. http://www.amuz.lodz.pl; biografia: Wikipedia

Stadion Orła powinien mieć zadaszenie

22 maja 2017 r. wystosowałem list do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, w którym, za prośbą fanów łódzkiego żużla, proponuję korektę projektu stadionu żużlowego, który powstaje przy ul. 6 Sierpnia. Brak zadaszenia uzależnia odbywanie się meczów od pogody. Niestety, obecny projekt nie uwzględnia tego problemu. 

zadaszenie toru żużlowego

O sprawie napisano także 6 czerwca 2017 r. w Dzienniku Łódzkim w art. Senator w grupie fanów Orła, popierających zadaszenie stadionu.

dziennik_lodzki_2017_06_06_senator_w_grupie_fanow_orla__popierajacych_zadaszenie_stadionu__png_bn_p_k_50_1 m

Gratulacje dla Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu

Prezydent Islamskiej Republiki Iranu dr Hassan Rouhani został ponownie wybrany na urząd. Jako przewodniczący Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej złożyłem na jego ręce stosowne gratulacje (tłumaczenie).

gratulacje Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna 1 gratulacje Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna 2

W sobotę Międzynarodowy Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Serdecznie zapraszam na Międzynarodowy Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, który odbędzie się 13 maja w Centrum Sportu w Łodzi, al. Politechniki 11 a. Otwarcie zawodów nastąpi o godz. 13:00, a finały rozpoczną się kwadrans później i potrwają do godz. 16:30. O wydarzeniu napisano w dodatku sportowym Dziennika Łódzkiego z 8 maja 2017 r., s. 12, art.  Międzynarodowy Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Dł 8.05. turniej m

Od dawna przekonuję, że Łódź powinna postawić właśnie na takie dziedziny sportu, jak judo, boks, zapasy i podnoszenie ciężarów. Moim zdaniem są one przyszłością tego miasta! Są medalodajne i ogólnorozwojowe, a ponadto przyciągają tłumy widzów.

Napisałem też list do wiceprezydenta Łodzi Tomasza Treli, w którym proponuję podjęcie rozmów na temat rozwoju sekcji ponoszenia ciężarów w naszym mieście, ale też zadałem pytanie o stan hali na Starcie i hali ChKS.

reaktywacja sekcji podnoszenia ciężarów

Jest projekt uchwały ws. ulg dla weteranów

Blisko rok temu zwróciłem się do Rady Miejskiej w Łodzi z pismem o wprowadzenie m.in. darmowych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów poszkodowanych. Obecnie są oni uprawnieni do ulgowych przejazdów na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z ważną legitymacją emeryta-rencisty. Rada Miejska w Łodzi ma 15 marca 2017 r. rozpatrywać projekt uchwały zaproponowany przez ZDiT, w którym do ulgowych przejazdów uprawnia się wszystkich weteranów na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego. Tym samym ulgę zyska tylko około 10 łodzian… Projekt uchwały w tej sprawie (druk nr 59/2017) jest dostępny w BIP Rady Miejskiej.

Oświadczenie senatorskie skierowane do Pana Witolda Bańki Ministra Sportu i Turystyki – 21.02.2017 r.

Szanowny Panie Ministrze

Przeglądając liczne przewodniki turystyczne dostępne na naszym rynku, ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że duża część przedstawia niewłaściwą, mylącą mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Królestwo Maroka, prezentowane w ogromnej części publikacji w nieuznawanych granicach, zawierając w swych ramach terytorium Sahary Zachodniej. Część z przewodników nawet nie wspomina o tym, że jest to rejon sporny. Przypomnę, że Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka. Została zajęta przez Maroko w wyniku inwazji wojskowej w 1975 roku i od ponad czterdziestu lat znajduje się pod okupacją. Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym ONZ, nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa nad terenami Sahary Zachodniej, co więcej: ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową dążącą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogłaby określić swoją przyszłość jako niepodległe państwo. Marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne państwo na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem międzynarodowym Sahara Zachodnia pozostaje terytorium niesamodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy nie była zatem częścią Maroka. Warto zwrócić uwagę, że wspomniane publikacje wprowadzają użytkownika w błąd podwójnie. Nie dość że terytoria Sahary widnieją w nich jako część Maroka, to również przedstawiane są jako w pełni przez ten kraj kontrolowane. Turysta chcący dojechać do La Guery zdziwiłby się zapewne widząc w opustoszałym mieście wojska mauretańskie (La Guera od końca lat 70 jest pod kontrolą Mauretanii). Turysta pragnący zwiedzić wschodnie rubieże Sahary Zachodniej byłby zapewne zaskoczony widząc na swej drodze marokańskie fortyfikacje wojskowe i pola minowe (tereny wschodnie kontrolowane są przez partyzantów Frontu POLISARIO i oddzielone murem). Zatem prezentowane w przewodnikach mapy nie mają pokrycia ani w sytuacji politycznej ani w rzeczywistości. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie ONZ: (http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).
Poniżej przedstawiam listę przewodników prezentujących niewłaściwą mapę Królestwa Maroka:
Wydawnictwo Pascal wraz z firmą Itaka (kilka różnych wersji przewodnika)
Wydawnictwo Berlitz (kilka różnych wersji przewodnika)
Wydawnictwo National Geographic
Wydawnictwo ExpressMap
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w powyższej sprawie tak by polski turysta podróżujący po rejonie Maghrebu mógł poruszać się po tym wspaniałym rejonie Afryki z pełną świadomością jego historii i obecnej sytuacji oraz podziwiać jego różnorodność etniczną i kulturową.

Z poważaniem
Maciej Grubski

Odpowiedź na oświadczenie senatorskie ws. granic Sahary Zachodniej i Maroka

Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami o państwach świata (https://polakzagranica.msz.gov.pl/Informacje,o,panstwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą mapę Maroka. Na mapie prezentowano błędne granice Maroka, zawierające część terytorium Sahary Zachodniej.
7 grudnia 2016 r., podczas 31. posiedzenia Senatu skierowałem oświadczenie senatorskie w tej sprawie do Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych.
Cieszy mnie, iż powyższa mapa została skorygowana. Oto odpowiedź, jaką otrzymałem w tej sprawie.

Oświadczenie senatorskie skierowane do Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych a ws. granic Sahary Zachodniej i Maroka

Szanowny Panie Ministrze,

Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami o państwach świata (https://polakzagranica.msz.gov.pl/Informacje,o,panstwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Maroko, prezentowane na powyższej stronie w nieuznawanych granicach, zawierając w swym terytorium część Sahary Zachodniej. Chciałbym przypomnieć, że Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka, podobnie jak Krym nie jest częścią Rosji (na mapie MSZ prezentowany właściwie). Sahara została zajęta przez Maroko, tak jak Krym przez Rosję, w wyniku inwazji wojskowej i od czterdziestu lat znajduje się pod okupacją. Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym ONZ, nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa nad terenami Sahary Zachodniej. Co więcej, ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową dążącą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogłaby określić swoją przyszłość jako niepodległe państwo. Marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne państwo na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem międzynarodowym (patrz strona ONZ) Sahara Zachodnia pozostaje terytorium niesamodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy nie była zatem częścią Maroka. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie ONZ (http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).
W związku z powyższym apeluję o szybkie skorygowanie tego rażącego błędu, który nie powinien był się pojawić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku

Maciej Grubski

Oświadczenie zostało złożone 7 grudnia 2016 r., podczas 31. posiedzenia Senatu

List do Ambasadora Maroka ws. przestrzegania praw człowieka i demokracji na świecie

W związku z listem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Maroka Youns’a Tijani’ego na temat raportu dotyczącego przestrzegania praw człowieka oraz demokracji na świecie przygotowanego przez Parlament Europejski wystosowałem następującą odpowiedź:
pismo-do-ambasadora-maroka-str-1
pismo-do-ambasadora-maroka-str-2

Oświadczenie w sprawie zmian w zapisach obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Oświadczenie złożone  na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 18 października 2016 r. a  skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!

W związku z licznymi wystąpieniami przedsiębiorców i usługodawców w sprawie zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, druk nr 870, zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o analizę poniżej zawartych uwag oraz podjęcie działań umożliwiających wprowadzenie do ww. projektu ustawy przedstawionych poprawek. Przedmiotowy projekt ustawy wprowadzający ogólny zakaz handlu i wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele dopuszcza w ściśle określonych przypadkach nieliczne odstępstwa od tej zasady. Wśród nich nie zostały jednak uwzględnione zakłady pogrzebowe, które ze względu na specyfikę pracy prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Pominięcie ich w katalogu odstępstw skutkować będzie koniecznością wstrzymania się ze sprzedażą usługi pogrzebowej do poniedziałku lub do czasu zakończenia danego święta. W praktyce oznaczać to będzie konieczność wielogodzinnego oczekiwania na zabranie przez zakład pogrzebowy zwłok zmarłego. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Warto też zauważyć, iż proponowane zapisy projektu ustawy są sprzeczne z zapisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (DzU z 2015r., poz. 2126) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Ich celem jest m.in. zabezpieczenie epidemiologiczne oraz ochrona zwłok przed uszkodzeniem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że coraz więcej pogrzebów odbywa się w niedziele i święta. Są to dni najbardziej dogodne dla rodziny zmarłego, gdyż dają wszystkim możliwość uczestniczenia w pochówku i jednocześnie nadania mu odpowiedniej oprawy. Nieodzowną częścią pogrzebu jest składanie kwiatów, wieńców i wiązanek na grobie zmarłego, co z kolei wiąże się z koniecznością sprzedaży tych artykułów przez kwiaciarnie. Warto zauważyć, iż sprzedaż kwiatów również na takie okazje jak chrzty, śluby, urodziny, imieniny odbywa się głównie w weekendy, w tym w niedziele i święta. Zdaniem przedsiębiorców proponowane zapisy ustawy zawierają rozwiązania dyskryminujące kwiaciarnie. Trudno nie zgodzić się z tezą, że zakaz handlu w niedziele i święta w kwiaciarniach o powierzchni użytkowej przekraczającej 50 m 2 łamie zasady konkurencyjności i równego traktowania podmiotów wykonujących tę samą działalność gospodarczą. Jak wskazują przedsiębiorcy, do powierzchni użytkowej kwiaciarni należy zaliczyć, oprócz sali sprzedażowej i miejsca do ekspozycji kwiatów, pomieszczenia klimatyzowane do przechowywania kwiatów i roślin, pomieszczenia magazynowe, chłodnie, zaplecze techniczne, a także pomieszczenie sanitarne dla pracowników. Pozostawienie zapisów w proponowanej formie oznaczać będzie, że kwiaciarnie, które postawiły na swój rozwój i zapewnienie jak najwyższej jakości i najszerszej oferty sprzedawanego towaru i usług m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, zostaną pozbawione możliwości zarobku w dniach, w których sprzedaż kwiatów jest najwyższa. Wątpliwości przedsiębiorców budzi również propozycja wprowadzenia kryterium przychodu ze sprzedaży kwiatów na poziomie minimum 30% miesięcznego obrotu placówki. Jak wskazują, niski pułap przychodu może spowodować, że przedsiębiorcy prowadzący dotychczas działalność handlową w innym zakresie niż sprzedaż kwiatów, w celu umożliwienia prowadzenia handlu w niedziele rozszerzą swoją ofertę sprzedaży o kwiaty. By zapobiec podobnym praktykom, przedsiębiorcy proponują wprowadzenie zapisu o obrotach ze sprzedaży kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych wynoszących 100% miesięcznego obrotu, przy jednoczesnym wprowadzeniu w kwiaciarniach, których ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie dotyczyło, całkowitego zakazu sprzedaży innych towarów niż kwiaty i artykuły ściśle z nimi powiązane. Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Panią Premier o podjęcie działań, które umożliwią wprowadzenie do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele następujących zmian. 1. Rozszerzenie art. 4 ust. 1 o pkt 19 o treści „w zakładach pogrzebowych”. 2. Wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczenia powierzchni użytkowej kwiaciarni do 50 m 2 i zmianę zapisu dotyczącego kryterium minimalnego miesięcznego obrotu uzyskanego ze sprzedaży kwiatów; proponowany zapis art. 4 ust. 1 pkt 1: „w kwiaciarniach, w których sprzedaż kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych, stanowi 100% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży”.

Z wyrazami szacunku

Maciej Grubski

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza

Oświadczenie złożone przez senatorów Bogdana Klicha, Kazimierza Kleinę, Piotra Zientarskiego, Sławomira Rybickiego, Jarosława Dudę, Wiesława Kiliana, Leszka Czarnobaja, Roberta Dowhana, Mariana Poślednika, Andrzeja Kobiaka, Piotra Florka, Jerzego Wcisłę, Macieja Grubskiego, Mieczysława Augustyna, Piotra Wacha, Jadwigę Rotnicką, Barbarę Borys-Damięcką, Leszka Piechotę, Jana Rulewskiego, Andrzeja Misiołka, Barbarę Zdrojewską, Grażynę Sztark, Ryszarda Bonisławskiego, Aleksandra Pocieja, Przemysława Termińskiego, Jerzego Fedorowicza i Grzegorza Napieralskiego na 28. posiedzeniu Senatu w dniu 21 października 2016 r. a skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z wypowiedzią Pana Marszałka z dnia 18 października 2016 r. przedstawioną na briefingu prasowym składamy niniejsze oświadczenie.
Pan Marszałek w swoim przemówieniu stwierdził: „Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. W związku z tym pan marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził obrad Senatu”.
Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takiego postępowania, które narusza podstawowe zasady pracy parlamentarnej. Jak do tej pory nie zdarzyło się, aby którykolwiek z marszałków zastosował wobec wicemarszałka karę, której nie ma w Regulaminie Senatu, pozbawiając tym samym wicemarszałka uprawnienia do prowadzenia obrad Izby. Wola polityczna Pana Marszałka nie może być ponad Regulaminem Senatu, na którego straży winien Pan stać.
Uważamy, że postępując w ten sposób, naruszył pan także prawa opozycji, której przedstawiciel powinien mieć identyczne uprawnienia jak inni wicemarszałkowie. Tymczasem działania Pana Marszałka podważają tę zasadę, znacząco ograniczając rolę opozycji w Senacie.
Oczekujemy od Pana Marszałka podania podstaw prawnych podjętej decyzji lub wycofania się z niej i podania tego do wiadomości publicznej.

Bogdan Klich Mieczysław Augustyn
Kazimierz Kleina Piotr Wach
Piotr Zientarski Jadwiga Rotnicka
Sławomir Rybicki Barbara Borys-Damięcka
Jarosław Duda Leszek Piechota
Wiesław Kilian Jan Rulewski
Leszek Czarnobaj Andrzej Misiołek
Robert Dowhan Barbara Zdrojewska
Marian Poślednik Grażyna Sztark
Andrzej Kobiak Ryszard Bonisławski
Piotr Florek Aleksander Pociej
Jerzy Wcisła Przemysław Termiński
Maciej Grubski Jerzy Fedorowicz
Grzegorz Napieralski

Propozycja dodatkowych ulg dla weteranów – 29 sierpnia 2016 r.

Wystąpiłem w marcu br. do Rady Miejskiej w Łodzi o przyznanie weteranom oraz weteranom poszkodowanym – uczestnikom misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju ulg na przejazdy komunikacją miejską oraz wejścia na miejskie obiekty sportowe i rekreacyjne, a także bilety wstępu do muzeów i innych miejskich instytucji kulturalnych.
W mojej opinii wprowadzenie programu ulg i zniżek dla tej grupy mieszkańców Łodzi to bardzo dobry sposób na okazanie naszego uznania i wdzięczności za ich służbę na rzecz działań pokojowych na świecie. To docenienie ich ciężkiej pracy, nierzadko w bardzo trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu warunkach.
Moim pismem w zakresie transportu zbiorowego zajęła się dziś Doraźna Komisja ds. Transportu. Radni nie uzyskali od urzędników informacji, ilu osób miałaby dotyczyć taka ulga. Z moich wyliczeń wynika, że w Łodzi jest około 100 weteranów, a w województwie łódzkim – około 130. Członkowie Komisji uzyskali jednak wyjaśnienie, że 50 proc. ulgi w opłatach za przejazdy taborem MPK już przysługuje weteranom poszkodowanym i pobierającym rentę. Podczas posiedzenia zastanawiano się także nad definicją określenia „weteran” oraz procesem weryfikacji statusu takiej osoby. Tą kwestię wyjaśnia ustawa o weteranach poza granicami państwa z 2011 r. Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Proponowane przeze mnie ulgi dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych wprowadzono już w Płocku i Wrocławiu.

Jestem zaskoczony takim obrotem sprawy…

Na jakiej podstawie Geofizyka Kraków działa w Saharze Zachodniej? – 16 sierpnia 2016 r.

Wobec braku satysfakcjonującej, pełnej odpowiedzi na moje pytania skierowane do MSZ ws. działalności polskiej spółki w okupowanej Saharze Zachodniej wystosowałem bezpośrednie pismo do prezesa Zarządu geofizyki Kraków. Treść poniżej

Geofizyka Kraków SA

Odpowiedź z MSZ ws. działań prowadzonych przez Geofizykę Kraków w Saharze Zachodniej – 10 sierpnia 2016 r.

Niedawno interweniowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ws. kontrowersyjnych działań prowadzonych w Saharze Zachodniej przez jedną z polskich spółek. Geofizyka Kraków, będąca częścią spółki skarbu państwa PGNiG, rozpoczęła prace na terenie okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Geofizyka Kraków działa tam na zlecenie władz marokańskich prowadząc badania geofizyczne lokalizujące potencjalne złoża ropy i gazu. Zgodnie z opiniami prawnymi wydawanymi przez międzynarodowe organizacje i instytucje (w tym ONZ oraz Unię Afrykańską), jakiekolwiek działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu na terenie Sahary Zachodniej są niezgodne z prawem, jeśli ludność zamieszkująca jej terytorium nie wyrazi na nie zgody i nie będzie czerpała z nich korzyści. Geofizyka Kraków takiej zgody nie posiada. Sytuację w Saharze Zachodniej opisuje raport Western Sahara Resorce Watch (WSRW) 

Poniżej skan odpowiedzi MSZ w tej sprawie.

odp.MSZ spr. Geofizyka Kraków

Odpowiedź na oświadczenie ws. Sahary Zachodniej – 13 lipca 2016 r.

Na początku czerwca br. wystosowałem oświadczenie senatorskie do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, w którym opisałem niezwykle trudną sytuację okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Wnosiłem, aby Polska zdecydowanie wsparła działania mające na celu wyzwolenie Sahary Zachodniej oraz o wyrażenie zgody na oficjalne przedstawicielstwo Frontu Polisario w Polsce.

Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych udzielił odpowiedzi na moje oświadczenie. Niestety, w piśmie nie ma ani słowa na temat Frontu Polisario ani nie przedstawiono żadnych konkretów. Zdaniem Jana Dziedziczaka „Polska powinna zajmować wyważone stanowisko w tym sporze”, bo „jednoznacznie opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron sporu oznaczałoby istotne pogorszenie dwustronnych relacji z jednym z zaangażowanych państw, co z pewnością pociągałoby za sobą konsekwencje polityczne i gospodarcze”.

Przyznam, że jestem rozczarowany taką odpowiedzią.

Konieczna interwencja ws. działań polskiej spółki w okupowanej Saharze Zachodniej – 27 czerwca 2016 r.

28.06. Sahara Zachodnia pismoJak się dowiedziałem, polska spółka Geofizyka Kraków, będąca częścią spółki skarbu państwa PGNiG rozpoczęła prace na terenie okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Geofizyka Kraków działa tam na zlecenie władz marokańskich prowadząc badania geofizyczne lokalizujące potencjalne złoża ropy i gazu. Zgodnie z opiniami prawnymi wydawanymi przez międzynarodowe organizacje i instytucje (w tym ONZ oraz Unię Afrykańską), jakiekolwiek działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu na terenie Sahary Zachodniej są niezgodne z prawem, jeśli ludność zamieszkująca jej terytorium nie wyrazi na nie zgody i nie będzie czerpała z nich korzyści. Geofizyka Kraków takiej zgody nie posiada. To niezwykle zasmucające, że polska spółka skarbu państwa bierze udział w tak haniebnym procederze jak plądrowanie zasobów naturalnych okupowanego terytorium. Działalność taka nie tylko pozostaje w konflikcie z międzynarodowym prawem ale nie licuje w żaden sposób z etyką biznesową i odpowiedzialnością społeczną tak poważnej firmy jak PGNiG. Wystosowałem list w tej sprawie do Ministra Spraw Zagranicznych. Załączam też raport Western Sahara Resorce Watch (WSRW) nt. kontrowersyjnej działalności Geofizyki Kraków. Opisano w nim także bieżącą sytuację Sahary Zachodniej i historię roszczeń Maroka i Mauretanii co do terytorium, jakie zajmuje ten kraj, inwazji i brutalnej okupacji Sahary Zachodniej.

Dobiegają końca prace Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi – 9 czerwca 2016 r.

Kończy się kadencja Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Dziękuję za możliwość pracy w niej. To niezwykle ważna placówka w Łodzi. Może się szczycić utworzeniem nowoczesnej pracowni PET, która, jako jedyna w województwie łódzkim ma możliwość produkcji radiofarmaceutyków na miejscu. Ponadto, Oddział Hematologii – Klinika Hematologii został wyróżniony Certyfikatem Programu „W trosce o pacjenta” za zaangażowanie i opiekę nad pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Placówka została nominowana do tytułu Lider Nowoczesnych Technologii. W WSS im. M. Kopernika znajduje się Regionalne Centrum Onkologii

09.06. Kończy się kadencja Rady Społecznej WSS im. M. Kopernika

Oświadczenie ws. taboru kolejowego

Od kilku lat PKP InterCity deklarowało zakup piętrowych wagonów do obsługi trasy Łódź-Warszawa. Mogą one pomieścić większą ilość pasażerów niż tradycyjne składy, a popularność tej trasy stale wzrasta. Niestety, 21 stycznia br. spółka poinformowała o rezygnacji z tych planów. Do dyspozycji pasażerów pozostaną więc przede wszystkim klasyczne, wiekowe wagony o małej pojemności. Niedługo zostanie otwarty zmodernizowany Dworzec Łódź-Fabryczna, a czas podróży pociągiem na linii Warszawa-Łódź ma ulec znacznemu skróceniu, co prawdopodobnie doprowadzi do jeszcze większej liczby chętnych do skorzystania z oferty PKP. Ta sytuacja stawia pod znakiem zapytania kwestię skrócenia czasu podróży oraz w ogóle sens modernizacji trasy. W oświadczeniu senatorskim zapytałem, w jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza rozwiązać zaistniały problem i jaki tabor ma obsługiwać tą trasę.

W odpowiedzi udzielonej przez Piotra Stommę, Podsekretarza Stanu, usłyszałem, że PKP Intercity wykonuje połączenia kolejowe w omawianej relacji na zasadach komercyjnych, dlatego też nie może ubiegać się o pomoc publiczną w formie dofinansowania inwestycji ze środków publicznych na zakup taboru do obsługi tej trasy. Istnieje jednak możliwość pozyskania takich środków w ramach pomocy regionalnej. Niezbędne jednak jest notyfikowanie projektu przez Komisję Europejską. Jest to proces skomplikowany i długotrwały. Spółka stoi na stanowisku, że zakup piętrowych wagonów wiąże się dla niej ze zbyt dużym ryzykiem. Ewentualne ubieganie się spółki o środki w ramach pomocy regionalnej jest uwarunkowane od analiz ekonomicznych i finansowych. Samo Ministerstwo rozważa natomiast wykonywanie przewozów na zasadach komercyjnych lub w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.

Liczę, że ten problem uda się pomimo wszystko rozwiązać. Pasażerowie powinni podróżować w komfortowych warunkach. Codziennie tę trasę pokonują setki ludzi – jedni jeżdżą do pracy, inni odwiedzają rodziny i znajomych, a jeszcze inni – są turystami. Sprawne i komfortowe połączenie jest ważne dla rozwoju gospodarczo-turystycznego obu miast.

Listy Gratulacyjne

List gratulacyjny od przewodniczącej Rady Miejskiej w Koluszkach Anny Szostak oraz burmistrza Koluszek Waldemara Chałata

List gratulacyjny od ŁARR S.A.

List od Amiego Al Daqqa Ambasadora Palestyny w Polsce

List gratulacyjny od Ramina Mehmanparasta Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu

List gratulacyjny od Prezesa Zarządu Pelion S.A. Jacka Szwajcowskiego

List gratulacyjny od p.płk mgr Franciszka Piecucha, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ws. uzyskania mandatu senatorskiego

Podziękowanie od Przewodniczącego Grupy Przyjaźni Parlamentarnej Republiki Iranu i Polski

Odpowiedź Radosława Sikorskiego, Marszałka Sejmu, na list gratulacyjny

Podziękowanie od rektora AHE za współorganizację uroczystej inauguracji Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Akt nominacji senatora Macieja Grubskiego na Honorowego Przewodniczącego Rady Funduszu Pomocy Młodziezy Ukraińskiej