W Polsce powinna powstać placówka dyplomatyczna SARD

W mojej opinii, polskie władze powinny zezwolić na utworzenie w naszym kraju placówki dyplomatycznej Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej. Poruszyłem tą kwestię w oświadczeniu senatorskim złożonym podczas 43. posiedzenia Senatu. Niestety, obecnie nie ma na to zgody.

W piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych poinformowałem także o bezprawnych zamiarach Maroka w zakresie utworzenia ogromnych elektrowni wiatrowych na terenie okupowanej przez Maroko Sahary Zachodniej. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, komentarza ministra w tej sprawie.

Treść oświadczenia

Odpowiedź