Posiedzenie Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej ws. ograniczonych możliwości rozwoju kontaktów gospodarczych z partnerami irańskimi

14 marca 2018 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych, samorządu gospodarczego oraz sektora bankowego (Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu). Zwołane posiedzenie było swoistym dzwonkiem alarmowym wobec sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy mają zdecydowanie ograniczone możliwości rozwoju kontaktów gospodarczych z partnerami irańskimi. Dzieje się tak za sprawą mocno asekuracyjnej postawy polskiego sektora bankowego. Przedsiębiorcom odmawia się możliwości korzystania z instrumentów płatniczych, poręczeń i gwarancji w transakcjach z Iranem pomimo zniesienia przez UE ograniczeń sankcyjnych w ślad za zawartym przez Iran porozumieniem nuklearnym. W tym samym czasie przedsiębiorstwa z innych krajów członkowskich UE (m. in. Włochy, Francja, Niemcy) realizują kontrakty z Iranem na dużą skalę, bo korzystają z odpowiedniego wsparcia ze strony własnych struktur państwowych.

Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna bije na alarm! Państwo polskie nie jest w stanie przełożyć doskonałej pozycji politycznej i przyjaznego nastawienia społeczeństwa Iranu do Polaków na korzyści dla swoich przedsiębiorców.

Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna będzie czynić kolejne starania, by wyrwać polską gospodarkę z zaklętego kręgu barier w relacjach handlowych z Iranem.