Prof. Sławomir Wiak doktorem honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji

Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak otrzymał tytułu honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji.

Moje serdeczne gratulacje!

Uczelnie rozpoczęły współpracę niemal 50 lat temu, w 1968 roku. Ceremonia uhonorowania rektora PŁ była głównym punktem obchodów święta patrona uczelni, Jarosława Mądrego.

Prof. Sławomir Wiak posiada olbrzymi  dorobek naukowy, obejmujący m.in. ponad 400 publikacji naukowych, w tym 18 monografii, udział w 21 projektach badawczych, członkostwo w pracach 17 komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych i członkostwo w Komitecie Prognozowania Rozwoju Polski do 2020 roku.                                        

Jestem pod ogromnym wrażeniem dorobku naukowego Pana Rektora i niezmiernie cieszę się, że jego praca i wkład w rozwój nauki został doceniony przez tak prestiżową uczelnię.  Pragnę również wyrazić swoje uznanie dla działań podejmowanych przez prof. Wiaka na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej oraz współpracy z innymi uczelniami na świecie.

Życzę Panu Rektorowi wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej, radości i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz wszelkiej pomyślności.

fot. Radio Fama