Jest projekt uchwały ws. ulg dla weteranów

Blisko rok temu zwróciłem się do Rady Miejskiej w Łodzi z pismem o wprowadzenie m.in. darmowych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów poszkodowanych. Obecnie są oni uprawnieni do ulgowych przejazdów na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z ważną legitymacją emeryta-rencisty. Rada Miejska w Łodzi ma 15 marca 2017 r. rozpatrywać projekt uchwały zaproponowany przez ZDiT, w którym do ulgowych przejazdów uprawnia się wszystkich weteranów na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego. Tym samym ulgę zyska tylko około 10 łodzian… Projekt uchwały w tej sprawie (druk nr 59/2017) jest dostępny w BIP Rady Miejskiej.