Propozycja dodatkowych ulg dla weteranów – 29 sierpnia 2016 r.

Wystąpiłem w marcu br. do Rady Miejskiej w Łodzi o przyznanie weteranom oraz weteranom poszkodowanym – uczestnikom misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju ulg na przejazdy komunikacją miejską oraz wejścia na miejskie obiekty sportowe i rekreacyjne, a także bilety wstępu do muzeów i innych miejskich instytucji kulturalnych.
W mojej opinii wprowadzenie programu ulg i zniżek dla tej grupy mieszkańców Łodzi to bardzo dobry sposób na okazanie naszego uznania i wdzięczności za ich służbę na rzecz działań pokojowych na świecie. To docenienie ich ciężkiej pracy, nierzadko w bardzo trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu warunkach.
Moim pismem w zakresie transportu zbiorowego zajęła się dziś Doraźna Komisja ds. Transportu. Radni nie uzyskali od urzędników informacji, ilu osób miałaby dotyczyć taka ulga. Z moich wyliczeń wynika, że w Łodzi jest około 100 weteranów, a w województwie łódzkim – około 130. Członkowie Komisji uzyskali jednak wyjaśnienie, że 50 proc. ulgi w opłatach za przejazdy taborem MPK już przysługuje weteranom poszkodowanym i pobierającym rentę. Podczas posiedzenia zastanawiano się także nad definicją określenia „weteran” oraz procesem weryfikacji statusu takiej osoby. Tą kwestię wyjaśnia ustawa o weteranach poza granicami państwa z 2011 r. Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Proponowane przeze mnie ulgi dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych wprowadzono już w Płocku i Wrocławiu.

Jestem zaskoczony takim obrotem sprawy…