Sejm, głosami PiS, przyjął szkodliwą ustawę o Sądzie Najwyższym. Dziś protest pod Pałacem Prezydenckim

Za było 235 posłów, przeciw – 192, głosów wstrzymujących 23.

Ta ustawa godzi w jeden z trzech filarów demokracji – sądownictwo. Jeśli wejdzie w życie, nie będzie już niezależnych sądów. To uderza w naszą wolność, w prawo każdego obywatela do sprawiedliwego sądu. Budzi to nie tylko sprzeciw polskiego społeczeństwa, opozycji, sędziów, Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też organów i instytucji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Może to mieć negatywne konsekwencje dla naszego kraju, dla naszej sytuacji na arenie międzynarodowej i polskiej gospodarki.

Jutro podejmiemy walkę o sądy w Senacie. Apelujemy też o weto do Prezydenta RP.

Więcej na Sejm przegłosował ustawę o Sądzie Najwyższym. Jest reakcja Tuska (http://www.tvn24.pl)

Wyniki głosowania w Sejmie 

protest 20.07.