Sieci Prawdy: Rosja, Urban, antypis

Sieci Prawdy z 8 października 2018 r.. A tak przy okazji prostuję, że zostałem zawieszony w Platformie za swoje poglądy i wywiad dla Sputnika, a odszedłem sam.