Trwa 48. posiedzenie Senatu

W środę 18 października rozpoczęło się kolejne posiedzenie Senatu. Obrady kontynuowane są od godz. 9:00 w czwartek 19 października.

Wczorajszym obradom przysłuchiwała się delegacja Zgromadzenia Narodowego Armenii.

W środę Izba przyjęła bez poprawek ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solankiarium, przyjęto uchwałę w 55. rocznicę śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, a także dyskutowano nad ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz nad ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dziś senatorowie zaczęli obrady od wysłuchania sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014-2015.

Natomiast Sejm na 48. posiedzeniu przyjął wszystkie poprawki Senat Rzeczypospolitej Polskiej:
• do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
• do ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych,
• do ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Ponadto Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na 49. posiedzeniu, przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad jest następujący http://senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,493,1.html

Zachęcam do oglądania transmisji: http://www.senat.gov.pl/transmisje

Więcej informacji także w aktualnościach na stronie http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/.

Fot. Senat RP