Trwa głosowanie na budżet obywatelski Łódzkiego

Do 31 października 2018 r. trwa głosowanie elektroniczne na budżet obywatelski województwa łódzkiego.

Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczą 8 mln zł.

Wyodrębniono pulę środków na zadania wojewódzkie, obejmującą całość województwa, w wysokości 2 mln zł.  Środki na zadania subregionalne (6 mln zł) dzieli się na pule poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię, gdzie liczba mieszkańców jest dwukrotnie istotniejsza od powierzchni.

Obszar województwa został podzielony na pięć subregionów:

  1. północny, obejmujący powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i zgierski;
  2. wschodni, obejmujący miasto na prawach powiatu Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski;
  3. południowy, obejmujący miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski i radomszczański;
  4. zachodni, obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski;
  5. miasta Łodzi, obejmujący miasto na prawach powiatu Łódź.

 

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.pl i www.bo.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.

Więcej szczegółów dotyczących ustalenia wyników głosowania znajdziesz w § 17 Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Do realizacji w 2019 r. przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały w głosowaniu w 2018 r. największą liczbę punktów w danej puli.

Jak głosować?