Trybunał UE wstrzymuje zawieranie umów między UE a Marokiem w Saharze Zachodniej

Dziś rano Trybunał UE wydał orzeczenie, że umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem jest ważna tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania do wód Sahary Zachodniej.

Trybunał orzekł, że Umowa Rybołówstwa między UE a Marokiem nie może być stosowana do Sahary Zachodniej lub jej sąsiadujących wód, ponieważ naruszałoby to prawo Sahary Zachodniej do samostanowienia, a zatem ich prawo do wyrażenia zgody na takie porozumienie, które wpływać na terytorium.

W komunikacie prasowym Trybunału stwierdza się, że „obecnie większa część Sahary Zachodniej jest okupowana przez Maroko, które uważa je za integralną część swojego terytorium”. Trybunał nie podziela tego roszczenia marokańskiego. „Biorąc pod uwagę fakt, że terytorium Sahary Zachodniej nie stanowi części terytorium Maroka, wody przylegające do terytorium WS nie są częścią marokańskiej strefy połowowej”, czytamy w komunikacie prasowym Trybunału.

„Jeżeli terytorium Sahary Zachodniej miałoby zostać objęte zakresem umowy w sprawie połowów, byłoby to
sprzeczne z niektórymi zasadami ogólnego prawa międzynarodowego, które mają zastosowanie w stosunkach między UE a Królestwem Maroka, między innymi z zasadą determinacji”. Trybunał stwierdza, że” marokańska strefa połowowa „w ramach protokołu nie obejmuje wód przylegających do terytorium Sahary Zachodniej. Trybunał orzekł zatem, że ponieważ ani Porozumienie w sprawie połowów, ani Protokół do niego nie mają zastosowania do wód przylegających do terytorium Sahary Zachodniej, akty prawne Unii odnoszące się do ich zawarcia i wdrożenia są ważne.”
W ten sposób Trybunał działa w imieniu swojego rzecznika generalnego, Melchiora Watheleta, który wydał swoją opinię 10 stycznia bieżącego roku. Wathelet stwierdził, że porozumienie było „nieważne” z powodu zastosowania do Sahary Zachodniej i że UE nie miała prawa zawrzeć z Marokiem umowy w sprawie połowów obejmującej wody Sahary Zachodniej. Opinię rzecznika generalnego można pobrać tutaj .

Wyrok jest również zgodny z orzeczeniem Trybunału z grudnia 2016 r. W sprawie przedłożonej przez uznaną przez ONZ reprezentację ludności Sahary Zachodniej – Front Polisario – Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostateczny wyrok w sprawie umowy rolnej między UE a Marokiem, stwierdzającej, że żadne porozumienie o handlu lub stowarzyszeniu UE nie może mieć zastosowania do Sahary Zachodniej ze względu na jej „odrębny” status, bez zgody obywateli tego terytorium.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mówi John Gurr z Western Sahara Campaign UK.” Ponownie Trybunał wyraźnie dał Komisji Europejskiej do zrozumienia, że ​​wszelkie umowy dotyczące ryb, innych produktów lub lotnictwa z Saharą Zachodnią muszą mieć zgodę Frontu Polisario lub będzie to niezgodne z prawem. Wyrok ten wyjaśnia, że ​​europejskie trawlery na wodach Sahary Zachodniej powinny natychmiast zaprzestać połowów. „Na początku bieżącego roku Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o mandat do wynegocjowania odnowienia umowy o rybach, którą Trybunał obecnie unieważnił. Dwa tygodnie temu, państwa członkowskie UE wskazane byłoby ich zatwierdzenie wniosku Komisji .

Maroko zajmuje trzy czwarte Sahary Zachodniej, w tym pas wybrzeża, przez ponad 4 dekady. W październiku 1975 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odrzucił roszczenia terytorialne Maroka wobec Sahary Zachodniej i uznał prawo Saharyjczyków do samostanowienia. Od 1975 r. Maroko wspiera osadnictwo swoich obywateli w Saharze Zachodniej, prawdopodobnie z naruszeniem art. 49 konwencji genewskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje pozarządowe, takie jak Human Rights Watch i Amnesty International, znalazły dowody poważnych naruszeń praw człowieka.

Pobierz komunikat prasowy Trybunału z dnia 27 lutego 2018 r. Tutaj. 
Pobierz pełne orzeczenie tutaj. 

Źródło: http://wsrw.org/a105x4108

Taki wyrok Trybunału Europejskiego cieszy i mnie, jako, że od dłuższego czasu walczę o prawa Saharyjczyków.