Warto zagłosować na budżet obywatelski!

9 października o 24:00 zakończy się głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Tym razem głosujemy na maksymalnie 5 zadań osiedlowych i maksymalnie 5 ogólnomiejskich. Głosowanie jest możliwe poprzez stronę https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/.

Polecam projekt B0170LA BEZPIECZNY DZIEDZINIEC PRZYKLASZTORNY – budowa stref parkowania, odpoczynku dla rowerzystów i pieszych przy klasztorze OO. Franciszkanów. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów poruszających się w pobliżu klasztoru oo. Franciszkanów, wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni do parkowania dla parkujących w pobliżu klasztoru. W ramach niniejszego projektu przewidziano budowę parkingu wzdłuż muru seminarium duchownego – pomiędzy bramami, budowę chodnika po stronie muru klasztornego oraz stworzenie w ramach ul. Przyklasztorze 4 zielonych stref odpoczynku dla pieszych i rowerzystów wyposażonych w ławki i stojaki na rowery, zagospodarowanych kolorową zielenią niską i średnią.
budzet_obywatelski_1